Nu kan Arne se frem til et bedre seniorliv

Faglige Seniorer er tilfreds med aftale om tidlig pension: Det skaber tryghed for dem, der har været længst på arbejdsmarkedet.

Så lykkedes det endelig.

De danskere, der har været allerlængst på arbejdsmarkedet, får nu ret til at gå tidligere på pension.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er blevet enige om en aftale, der træder i kraft fra 2021.

Det skaber større tryghed hos dem, der er plaget af mange sygedage og smerter – og som måske har frygtet de sidste år på arbejdsmarkedet.

Ole Ibsen, landsformand, Faglige Seniorer

Aftalen betyder, at har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

Den indgåede aftale skal nu til forhandling i Folketinget, men der er allerede med forligspartierne et flertal for ordningen.

Retfærdig ordning

”Regeringen og de tre forligspartier skal have stor ros for, at de kolleger med det længste og ofte hårdeste arbejdsliv nu få ret til at trække sig tidligere tilbage. Det skaber større tryghed hos dem, der er plaget af mange sygedage og smerter – og som måske har frygtet de sidste år på arbejdsmarkedet – at de nu kan gå pension lidt tidligere,” siger landsformand Ole Ibsen fra Faglige Seniorer, der er fagbevægelsens ældreorganisation.

Han betegner det som en retfærdig ordning, at de der har været på arbejdsmarkedet længst og betalt til velfærden, nu får muligheden for at trække sig tidligere.

”De er ofte de allermest nedslidte og har som alle andre fortjent et godt seniorliv. Det giver ordningen nu mulighed for,” siger Ole Ibsen.

Den tidligere pension er på 13.550 kroner om måneden før skat – uanset om man er gift, samlevende eller enlig.

Over halvdelen af blandt andet NNF’s, metalarbejdernes, 3F’s, byggefagenes og el-fagets medlemmer vil være berettiget til at bruge ordningen, fremgår det af beregninger bag aftalen.

Regeringen indfrier største valgløfte

Med aftalen indfrier regeringen et af de største valgløfter.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard var da også yderst tilfreds, da han præsenterede aftalen.

”Med aftalen sikrer vi ikke kun en større retfærdighed i pensionsmuligheder. Vi styrker også opbakningen til, at pensionsalderen stiger i takt med, at danskerne lever længere. Det princip er fundamentet for en stærk dansk økonomi i fremtiden. Men når vi beder danskerne om at arbejde længere og længere, er vi også forpligtet til at tage hensyn til, at nogle arbejdsliv slider mere end andre, og at nogle begynder tidligere på arbejdsmarkedet end andre. Derfor skal der være bedre muligheder for, at de lønmodtagere og selvstændige, der har tendens til at blive nedslidte, kan trække sig tilbage, inden de er slidt ned til sokkeholderne,” lyder det fra Peter Hummelgaard.

Loven træder i kraft 1. januar 2021, så der kan søges om tidlig pension fra det tidspunkt. Men de første kan først gå på tidlig pension fra 1. januar 2022.

Arbejdsløshed og deltid tæller med

Ordningen gælder både lønmodtagere og selvstændige.

Med i optjeningen tæller perioder med blandt andet dagpenge, sygedagpenge, deltidsarbejde, barselsorlov og obligatoriske praktikperioder med enten elevløn eller SU også med.

På den måde bliver man ikke afskåret fra tidlig pension, hvis man for eksempel har arbejdet deltid i mange år, været arbejdsløs af flere omgange eller har været i praktik under uddannelse.

Personer tilmeldt efterlønsordningen vil få mulighed for at få tilbagebetalt deres indbetalte efterlønsbidrag skattefrit, hvis de vælger at træde ud af efterlønsordningen.

Over 40.000 vil få ret til at gå tidligere

41.000 helårspersoner ventes i 2022 at få ret til tidlig pension. Otte ud af ti er ufaglærte eller faglærte.

Aftalen finansieres blandt andet gennem et samfundsbidrag fra den finansielle sektor og en nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats.

Samtidig med aftalen lempes reglerne for at få seniorpension fra 2024, så alle med en arbejdsevne på 18 timer om ugen kan få seniorpension.

Der er desuden afsat midler, der skal styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.

Først publiceret: 7. maj 2021
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2021 kl. 18:11

Se, hvad vi ellers skriver om:

og