Over 10.000 folkepensionister får sygedagpenge

Folkepensionister, der arbejder, har ikke ret til arbejdsløshedsunderstøttelse. Men de kan få sygedagpenge. Det får over 10.000 - og antallet er stigende.

Selv om du får folkepension, kan du ved siden af også modtage sygedagpenge. Det er en mulighed, hvis du stadig arbejder og bliver syg.

Mange tror ellers, at det er slut med sygedagpenge ved folkepensionsalderen. Ligesom ingen kan få arbejdsløshedsdagpenge, når de kommer til folkepensionsalderen.

Men det er en misforståelse.

Der er faktisk også stadig flere seniorer, som modtager sygedagpenge.

I 2019 var der for første gang over 10.000 på 65 år og derover, som fik udbetalt sygedagpenge. Det er en fordobling siden 2008.

“Der er nok stadig en del i folkepensionsalderen, som har noget arbejde, og som ikke er klar over, at de kan få dagpenge fra kommunen, hvis de bliver syge”, siger Karin Petersen fra Socialpolitisk sekretariat i 3F til Faglige Seniorers nyhedsbrev.

Sådan er reglerne

Reglerne for sygedagpenge er lidt anderledes for personer over folkepensionsalderen end for yngre. Folkepensionister kan i første omgang højest få udbetalt for 26 uger inden for et år.

Men den periode kan forlænges. Det sker, hvis en læge bedømmer, at den pågældende vil kunne begynde at arbejde igen inden et halvt år.

Muligheden for sygedagpenge gælder for alle arbejdende i folkepensionsalderen.

Det er en mulighed for dem, der er begyndt at få udbetalt folkepension sideløbende med deres job. Men det er også en ordning for dem, der har udsat udbetalingen af deres folkepension, fordi de stadig arbejder.

Man skal dog uanset alder opfylde betingelserne for at modtage sygedagpenge, men de er ens for alle uanset alder.

Læs om folkepensionister der arbejder her

Pensionist fik afslag

Nogle får udbetalt løn fra deres arbejdsgiver under sygdom, og så får arbejdsgiveren refunderet sygedagpenge fra kommunen. Det gælder også for personer i folkepensionsalderen.

Hvis en kommune skal forlænge sygedagpenge til seniorer i folkepensionsalderen, så kræver det sikker dokumentation. Det viser en klagesag fra 2019. Her gav Ankestyrelsen afslag på at forlænge dagpengene.

Det skyldtes, at der ikke var fuld sikkerhed for, hvornår personen kunne begynde at arbejde igen. Det kunne lægen ikke afgøre.

Læs afgørelsen fra Ankestyrelsen her

Millioner til seniorer

Personer på 65 år og derover fik i 2019 udbetalt sygedagpenge for et samlet beløb på over 300 millioner kroner. Det er lidt over 31.000 kroner pr. sygemeldt.

I lige netop 2019 begyndte folkepensionsalderen at stige. Det betyder, at nogle af de 65-årige i det år endnu ikke kunne få folkepension – og dermed stadig var berettigede til almindelige sygedagpenge.

Men alene blandt de over 70-årige var der i 2019 flere end 2.300, som fik sygedagpenge. Alle tallene er fra Danmarks Statistik.

Der er endnu ikke kommet en opgørelse for 2020.

Hvad mener du?

Folkepensionister, der arbejder, har – som andre lønmodtagere – ret til sygedagpenge. Er det rimeligt?

Din mening er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

 

 

Først publiceret: 3. marts 2021
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2021 kl. 18:38

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og