Overarbejde under corona? Sådan slipper du for modregning i pensionen

Se hvordan du slipper for modregning i folkepension og førtidspension, hvis du eller din ægtefælle har arbejdet ekstra i forbindelse med corona. Det gælder for alle brancher.

Normalt påvirker det din eller din partners pension, hvis jeres arbejdsindtægt når over en vis grænse.

Men et helt nyt forlig betyder, at folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister ikke skal modregnes i pensionen, hvis de selv eller deres ægtefælle eller samlever har udført merarbejde eller overarbejde, som er relateret til COVID-19.

Det har betydning for beregning af førtidspension, seniorpension, og folkepensions grundbeløb, pensionstillæg og ældrecheck.

Hvilken periode?

Ordningen gælder for merindtægter fra marts 2020 til og med december 2021.

Hvilke brancher?

Ordningen omfatter alle typer af merarbejde og overarbejde der skyldes COVID-19.

Ordningen er ikke afgrænset til særlige brancher, fag eller jobfunktioner, og omfatter både offentligt og privat ansatte.

Der er ingen nærmere afgrænsning af, hvad der kan betragtes som merarbejde i forbindelse med COVID-19.

Hvad menes der med merarbejde?

Merarbejde og overarbejde er alt arbejde, der går ud over det aftalte der er aftalt i ansættelseskontrakten, og som giver ret til betaling for det ekstra arbejde.

Det gælder også for bonusser og særlige tillæg, der direkte kan knyttes op på den ekstra arbejdsindsats.

Deltidsansatte, som har merarbejde på grund af COVID-19, er også omfattet af ordningen.

Hvordan undgår jeg modregning?

For at undgå modregning skal pensionisten lave en digital indberetning til Udbetaling Danmark om de merindtægter, der skyldes merarbejde eller overarbejde i relation til COVID-19.

Du skal afgive en tro- og love-erklæring på, at oplysningerne er korrekte og kan henføres til COVID-19-relateret merarbejde eller overarbejde.

Du skal også vedlægge en arbejdsgivererklæring om, at din eller din samlever eller ægtefælle har haft merindtægter fra arbejdspladsen på grund af merarbejde eller overarbejde, og at det ekstra arbejde skyldes corona.

Der skal også vedhæftes relevante lønsedler som dokumentation.

Det skal du bruge, når du indberetter:

  • Erklæring fra arbejdsgiver om, at merarbejde og overarbejde skyldes corona
  • Lønsedler som dokumenterer merarbejde eller overarbejde
  • Du skal også udfylde en tro og loveerklæring som en del af den digitale indberetning

Udbetaling Danmark skal tjekke, om de har fået den nødvendige dokumentation. Herefter vil de fratrækker den indberettede merindtægt i det indtægtsgrundlag, som ligger til grund for pensionsberegningen.

Da forliget er helt nyt, er denne funktion til indberetning ikke færdig endnu. Det bliver muligt at indberette til Pension Danmark i perioden 1. maj til 31. maj 2021. Derefter indgår indberetningerne i efterreguleringen i juni 2021.

Vi skriver i nyhedsbrevet, når du kan begynde at indberette. Får du ikke Faglige Seniorers nyhedsbrev, kan du tilmelde dig her  

Hvornår får jeg pengene fra efterreguleringen?

Udbetaling Danmark ser på dokumentationen for corona-merarbejdet i forbindelse med den årlige efterregulering af pensionen. Korrektionen for COVID-19 merindtægter opgøres sammen med den øvrig efterregulering af pensionen.

Hvis du i løbet af året er blevet modregnet for merarbejde i forbindelse med COVID-19, vil du få pengene efterbetalt ved efterreguleringen i juni.

Merindtægterne fra corona-merarbejde i 2020 tilbagebetales i perioden fra juni til september 2021.

Merindtægter fra corona-merarbejde i 2021 tilbagebetales i juni til september 2022.

Spørg socialrådgiveren om modregning i pensioner

I Faglige Seniorers brevkasse, kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om modregning i pensioner, gensidig forsørgerpligt, tilskud, ældrecheck, folkepension og tillæg og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

 

Først publiceret: 28. februar 2021
Artiklen er sidst opdateret 7. maj 2021 kl. 15:50

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og