Få forklaringen: Hvornår er jeg reelt enlig?

Er jeg enlig, hvis jeg har en kæreste? Hvor meget må vi se hinanden, uden at det rammer pensionen? Og hvad hvis min ægtefælle kommer på plejehjem? Og hvis jeg bor sammen med mine børn og børnebørn? Se reglerne her.

Det kan være svært at finde ud af, hvornår man er “reelt enlig”.

Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis forklarer her reglerne:

Hvornår er jeg reel enlig?

For at vurdere om du er ”reelt enlig”, ser Udbetaling Danmark blandt andet på, om du bor alene eller sammen med nogen, og om I har fælles husførelse.

Begrebet ”reelt enlig” anvendes blandet andet i forbindelse med beregning af tillæg til pensionen.

Er du i tvivl, kan det være en god ide, at bede kommunen om en konkret vurdering.

Hvad er fælles husførelse?

Fælles husførelse er, når du ret fast deler udgifter med en anden til for eksempel bolig, el, varme, forsikring, telefon, internet, bil, mad eller lignende.

For at du reelt er enlig, skal din økonomi være adskilt fra andres. Du må for eksempel ikke have fælles husførelse med en anden. Det gælder uanset, om den person er din kæreste eller ej.

Skal I på rejse, er det bedst, at I bestiller og betaler den hver for sig. I skal også betale måltiderne hver for sig eller skiftes til at betale. Hvis I hver især lægger 50% af betalingen ved hvert måltid, bliver I typisk ikke set som reelt enlige.

Som reelt enlig kan du godt invitere person til ret fast at spise hos dig, hvis du betaler for maden. Du kan også spise hos en anden person, hvis han eller hun betaler.

Grænsen for samvær bliver vurderet i hvert enkelt tilfælde. Så hvor tit du som reelt enlig kan spise sammen med en konkret person, er ikke klart. Men hvis du spiser sammen med en kæreste eller en anden person ca. hver anden dag, skiftevis hos en af jer, bliver I nok stadig set som reelt enlige.

Jeg bor sammen med nogen, er jeg reel enlig?

Loven ser dig ikke som enlig, hvis du lever sammen med en anden i noget, der kan ligne et ægteskab – eller kunne blive til et ægteskab. Det er grundlaget i forbindelse med pension og tillæg.

Bor du for eksempel sammen med et af dine børn, din søster, din far eller din niece, er reglerne dog anderledes, for dem kan du ikke blive gift med. Derfor kan du for eksempel stadig få pension og tillæg som reelt enlig.

Vil du søge boligstøtte, tæller det dog også med, hvis du bor sammen med et familiemedlem eller ven. Det har også betydning, om personen er fyldt 18 år eller ej.
Her drejer det sig om hele husstandens indtægt og formue.

Vi er separeret. Er jeg reel enlig?

Er du separeret fra sin ægtefælle, ser loven dig typisk som enlig. Det samme gælder, hvis du er gift, men lever adskilt fra din ægtefælle.

Min ægtefælle er på plejehjem. Er jeg reel enlig?

Flytter din ægtefælle i ældre- eller plejebolig, bliver I normalt begge set som reelt enlige.

Jeg ejer bolig, bil eller fritidshus sammen med andre. Er jeg reel enlig?

Du må gerne dele bolig med en anden, hvis I lever totalt adskilt, både med hensyn til økonomi og det praktiske.

Du kan også være reelt enlig, hvis du har en grad af økonomisk fællesskab med en person, som du ikke bor sammen med. Det gælder uanset, om det er en kæreste eller ej.

I må for eksempel eje en bil, en båd eller et fritidshus sammen, så længe I opfylder disse betingelser:

  • I lever hver for sig
  • I har hver jeres økonomi
  • I deler ikke andre faste udgifter
  • I tager jer ikke fælles af det praktiske i hverdagen.

Må jeg få hjælp, hvis jeg bliver syg?

Hvis du bliver syg og har brug for, at din kæreste eller en anden person passer dig, må vedkommende gerne bo hos dig imens.
Du må dog kun få hjælp til det praktiske, og I skal stadig holde jeres økonomi adskilt.

Få mere information om reglerne for reelt enlige

Læs mere om at være enlig eller samlevende hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hent pjecen “Enlig eller samlevende? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension.”

Udbetaling Danmark skal vejlede og afgøre

Udbetaling Danmark har pligt til at vejlede om regler og praksis for, hvornår man ses som reelt enlig.
Det er også Udbetaling Danmark, der afgør din status som enlig eller ej i sager om fx folkepension og førtidspension. De bestemmer også, hvor mange i husstanden, der medregnes, når du søger om boligstøtte.

Er du i tvivl om, hvad du må, er det en god ide at skrive dine konkrete spørgsmål til din kommune eller Udbetaling Danmark og bede dem svare skriftligt.

Hvis du vil klage

Du kan klage over en afgørelse fra Udbetaling Danmark om din status som enlig eller samlevende.  Du kan også klage over afgørelser om, at du skal betale støtte tilbage.
Hvordan du skal klage, står i brevet fra Udbetaling Danmark med den afgørelse, du vil klage over.

Spørg socialrådgiveren om tilskud

I Faglige Seniorers brevkasse, kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om tilskud, ældrecheck, folkepension og tillæg og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Først publiceret: 2. februar 2021
Artiklen er sidst opdateret 14. maj 2021 kl. 14:13

Se, hvad vi ellers skriver om:

og