Det kan udsætte deres pension

Træthed, inaktivitet, langsomhed, svaghed og vægttab kan være tegn på, at mennesker er sårbare. Hvis det opdages allerede, mens de arbejder, kan de få flere og bedre år som senior, viser dansk projekt.

Sundhedsvæsenet begynder tit at se på, om ældre er skrøbelige, når de kommer op i 70’erne.

Men det skal ske langt tidligere, mener danske forskere.

De sårbare kan somme tider udpeges, når de er i 50’erne eller måske endnu tidligere. Så der kan der allerede sættes ind med initiativer, som gør dem mere robuste.

Det siger en af forskerne bag en ny undersøgelse, Kristoffer Larsen Norheim. Han beskæftiger sig med blandt andet biologien bag aldring og er ph.d.

Det vil kunne gøre, at færre skal på førtidspension, og andre vil kunne udskyde deres alderspensionering.

Kristoffer Larsen Norheim, forsker.

”Hvis vi finder de skrøbelige, mens de går på arbejde, og der bliver gjort noget ved det, så kan de formentlig fortsætte med at arbejde længere end ellers. Det vil kunne gøre, at færre skal på førtidspension, og andre vil kunne udskyde deres alderspensionering”, siger Kristoffer Larsen Norheim.

Corona truer de skrøbelige

Sundhedsvæsenet har opmærksomhed på skrøbelige ældre, fordi man ved, at de er mere modtagelige for sygdom. De dør også typisk tidligere.

Kristoffer Larsen Norheim peger midt i en coronatid på, at skrøbelige er dårligere stillet i forhold til udfordringer som virus.

Hvis de bliver indlagt på hospital, går der også længere tid, inden de kommer til hægterne igen – hvis de overlever.

”Derfor er det klogt at prøve at spotte ældre skrøbelige. Men det kan være lige så vigtigt at prøve at udpege også yngre sårbare. Måske kan der med kostomlægning eller specifik træning gøres noget ved det, så de får større styrke resten af deres liv”, siger Kristoffer Larsen Norheim.

Træthed og udmattelse

Forskningsprojektet drejer sig om mandlige håndværkere i alderen 50 til 70 år.

Den største part af dem arbejdede stadig, mens en anden gruppe fik førtidspension, og en tredje gruppe var gået på folkepension.

De, der havde forladt arbejdsmarkedet før tiden, havde flere tegn på at være skrøbelige end de, der stadig arbejdede.

Forskerne konkluderer, at der findes håndværkere, som har udviklet skrøbelighed, allerede når de kommer i 60’erne.

Der findes forskellige systemer til at udpege sårbare.

En af de mest brugte modeller rummer fem symptomer. Den mest udbredte blandt håndværkerne er træthed eller udmattelse. Og det i sådan en grad, at de ikke rigtig kan tage sig sammen til lave noget.

“Der er tale om både fysisk og mental træthed og udmattelse”, siger Kristoffer Larsen Norheim.

Gør alkohol folk mere sårbare?

Forskerne har også set på, om vores måde at leve på kan have sammenhæng med skrøbelighed tidligt i livet.

Her kommer der en overraskelse. Mange ville nok vente, at alkoholforbrug kan gøre folk sårbare, men den sammenhæng findes ikke i undersøgelsen.

Kristoffer Larsen Norheim siger, at det kan virke lidt forvirrende. Men noget af det samme har vist sig i andre undersøgelser.

”En del tyder på, at et beskedent alkoholforbrug på nogle områder kan fremme sundheden. Men det skal ikke få nogen til at slå sig løs uhæmmet. Der er ingen tvivl om, at et stort alkoholforbrug kan gøre folk skrøbelige”, advarer Kristoffer Larsen Norheim.

Undersøgelsen er netop offentliggjort i et engelsksproget internationalt tidsskrift om folkesundhed, European Journal of Public Health.

Studiet er udført, mens Kristoffer Larsen Norheim arbejdede på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet, og det skete i samarbejde med Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Hvad mener du?

Er du enig eller uenig med forskerne i, at det kan være fornuftigt at prøve at udpege yngre sårbare, så de måske kan forlænge deres tid på arbejdsmarkedet og udsætte deres pensionering?

Din holdning er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side – KLIK HER

 

 

 

Først publiceret: 14. december 2020
Artiklen er sidst opdateret 7. maj 2021 kl. 15:54

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , og