Se om du kan få post til døren

Har du problemer med at hente din post i postkassen, kan du måske få bragt din post og avis til døren.

Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner og handicap, kan du få posten bragt til din dør. Der gælder også for folkepensionister.

Du skal søge hos kommunen

Det er din kommune, der afgør, om du er berettiget til post til døren. Kommunen giver PostNord besked, hvis du er berettiget til at få post bragt helt til døren.

Postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente post i brevkassen eller brevkasseanlægget, har efter afgørelse truffet af de pågældendes kommune krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen.

Fra Postlovens § 9

Modtager du allerede hjælp?

Din kommunes afgørelse bygger på, om du i forvejen modtager hjælp efter serviceloven eller sundhedsloven.

At være i stand til at hente sin post i brevkasse eller brevkasseanlæg er ikke en specifik kunnen, så hvis du ikke kan det, vil der normalt være meget andet, du skal have hjælp til.

På baggrund af allerede kendte oplysninger om dig, træffer kommunen en administrativ afgørelse ud fra en samlet vurdering af, om du er ude af stand til selv at hente din post.

Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Kommunens afgørelse må ikke se på, om andre i husstanden end ansøger selv kan hente post.

Hvis du ikke allerede modtager hjælp

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen i efter serviceloven og sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af forvaltningen, vil kommunen bede dig om at dokumentere dit behov for post til døren på anden måde.

Det kan for eksempel ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale for. Hvis du kan dokumentere dit behov ved en lægeerklæring, vil kommunen bevilge post til døren.

Hvis du vil klage

Du skal have en skriftlig afgørelse, også hvis du får afslag. Hvis du ikke reagerer, bliver sagen henlagt.

Beder du om at få sagen genoptaget, skal du sende dokumentation for din funktionsnedsættelse til kommunen. Det kan for eksempel være en lægeerklæring, som du selv betaler for.

Kommunens afgørelse er endelig, og der er ikke mulighed for at klage over afgørelsen.

Læs mere om post til døren her

 

 

Først publiceret: 18. oktober 2020
Artiklen er sidst opdateret 7. maj 2021 kl. 16:14

Se, hvad vi ellers skriver om: