Kender du de forskellige måder at spare op til pension?

Guide til de forskellige typer af pensioner. Se, hvilke pensioner der bliver modregnet i folkepensionen, hvilke der giver skattefradrag, og hvad der sker med dine pensioner, når du dør.

Pensionsekspert og kundechef fra PensionDanmark Tina Bjørk-Olsen, giver her et overblik over de forskellige former for pensioner.

Kapitalpension

Du kan ikke længere indbetale til en kapitalpension. Den blev udfaset i 2013 og er afløst af aldersopsparing.

Hvis du havde en kapitalpension, er den sandsynligvis blevet konverteret til en aldersopsparing.

Aldersopsparing

Fradrag for indbetaling: Nej, du får ikke fradrag, når du indbetaler til din aldersopsparing.

Beskatning: Du får udbetalt din aldersopsparing skattefrit.

Der trækkes årligt pensionsafkastskat på 15,3% af afkastet.

Udbetaling af opsparingen: Du kan vælge at få alle pengene udbetalt på én gang eller i mindre portioner i op til 20 år.

Modregning i folkepensionen: Udbetaling af aldersopsparingen modregnes ikke i din folkepension (hverken grundbeløb eller tillæg).

Modregning i efterløn: Ja. Forskellige regler afhængigt af, hvornår du er født.

Loft over indbetaling: Hvis der er mere end 5 år til din folkepensionsalder, må du indbetale op til 5.500 kroner om året (2022).

Er der 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, må du indbetale op til 54.200 kroner om året (2022).

Det gælder allerede fra januar i det kalenderår, hvori du ”fylder 5 år” til din folkepensionsalder. Det vil sige, at har du fødselsdag i december, har du 5 år og 11 måneder til at indbetale i.

Hovedregler for hvornår pengene kan udbetales:

Tidspunktet, hvor du tidligst kan få pengene udbetalt, afhænger af, hvornår opsparingen er oprettet.

  • Er din aldersopsparing oprettet før 1. maj 2007, kan du får den udbetalt fra du fylder 60 år.
  • Er din aldersopsparing oprettet før 31. december 2017, kan du få den udbetalt 5 år før din folkepensionsalder.
  • Er din aldersopsparing oprettet efter 1. januar 2018, kan du få den udbetalt 3 år før din folkepensionsalder.

For visse fødselsårgange er der undtagelser til ovenstående. Spørg dit pensionsselskab, hvilken regel der gælder for netop din pensionsordning.

Opsparingen ved dødsfald: Dør du, før alle pengene er udbetalt, vil den resterende del blive udbetalt til dine efterladte.

Ratepension

Fradrag for indbetaling: Du får fradrag for indbetalingerne.

Beskatning: Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne, dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Der trækkes årligt pensionsafkastskat på 15,3% af afkastet.

Udbetaling af opsparingen: Din ratepension udbetales i lige store rater over mindst 10 år og højst over 30 år.

Modregning i folkepensionen: Udbetaling på mere end 89.700 kroner om året (2022) (enlige) og 179.700 kroner om året (2022) (samlet for gifte/samlevende) modregnes sammen med anden indtægt i folkepension (pensionstillæg) og tillæg.

Modregning i efterløn: Ja. Forskellige regler afhængigt af, hvornår du er født.

Loft over indbetaling: Du kan højst indbetale 59.200 kroner om året (2022) med fradrag.

Hovedregler for hvornår pengene kan udbetales:

Tidspunktet, hvor du tidligst kan få pengene udbetalt, afhænger af, hvornår opsparingen er oprettet.

  • Er din ratepension oprettet før 1. maj 2007, kan du få den udbetalt fra du fylder 60 år.
  • Er din ratepension oprettet før 31. december 2017, kan du få den udbetalt fra 5 år før din folkepensionsalder
  • Er din ratepension oprettet efter 1. januar 2018, kan du få den udbetalt 3 år før din folkepensionsalder.

For visse fødselsårgange er der undtagelser til ovenstående. Spørg dit pensionsselskab, hvilken regel der gælder for netop din pensionsordning.

Opsparingen ved dødsfald: Dør du, før alle pengene er udbetalt, vil den resterende del blive udbetalt til dine efterladte.

Livrente

Når du går på pension laver pensionsselskabet en beregning af, hvor meget du kan få i livrente – afhængigt af hvor meget du har sparet op.

Med livrenten får du udbetaling fra din pension resten af dit liv, uanset hvor gammel du bliver.

Fradrag for indbetaling:  Du får fradrag for indbetalingerne.

Beskatning: Du skal til betale indkomstskat af udbetalingerne dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Der trækkes årligt pensionsafkastskat på 15,3% af afkastet.

Udbetaling af opsparingen: Du får udbetaling fra din pension resten af dit liv, uanset hvor gammel du bliver.

Modregning i folkepensionen: Udbetaling på mere end 89.700 kroner om året (2022) (enlige) og 179.700 kroner om året (2022) (samlet for gifte/samlevende) modregnes sammen med anden indtægt i folkepension (pensionstillæg) og tillæg.

Modregning i efterløn: Ja. Forskellige regler afhængigt af, hvornår du er født.

Loft over indbetaling:  Der er ikke noget luft. Du kan indbetale så meget, du vil.

Hovedregler for hvornår pengene kan udbetales:

Tidspunktet, hvor du tidligst kan få pengene udbetalt, afhænger af, hvornår opsparingen er oprettet.

  • Er livrenten oprettet før 1. maj 2007, kan du får den udbetalt, når du fylder 60 år.
  • Er livrenten oprettet før 31. december 2017, kan du få den udbetalt 5 år før din folkepensionsalder.
  • Er livrenten udbetalt efter 1. januar 2018, kan du få den udbetalt 3 år før din folkepensionsalder.

Opsparingen ved dødsfald: Dør du, når du er begyndt at få pengene udbetalt, går resten af opsparingen, som udgangspunkt, ikke til de efterladte.

Dog er det sådan  at i stort set alle pensionsselskaber, er der til en livrente lavet en garanti, som betyder, at en del af livrenten vil kunne udbetales til de efterladte. Undersøg med dit eget pensionsselskab, hvad der gælder der.

Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspension er en del af overenskomsterne, hvor en del af lønnen automatisk indsættes på en pensionsopsparing.

Arbejdsmarkedspensionerne er kendetegnet ved at have lave gebyrer og omkostninger for dig.

Du kan vælge at indbetale ekstra til din pensionsopsparing, enten via din arbejdsgiver eller privat.

Opsparingen kan både bestå af livrente, ratepension og aldersopsparing.

Der er også forskellige forsikringer knyttet til arbejdsmarkedspensionerne.

Private pensioner

Du kan supplere din arbejdsmarkedspension med en privat pensionsopsparing i din bank eller pensionsselskab.

I langt de fleste pensionsselskaber, kan man oprette både  aldersopsparing, ratepension og livrenter. I bankerne kan de dog kun oprette aldersopsparinger og ratepensioner.

Har du opsparinger flere steder, skal du dog være opmærksom på den øvre grænse for indbetaling til aldersopsparing og ratepension.

Se hvor meget du har sparet op

På hjemmesiden www.pensionsinfo.dk kan du få et overblik over, hvor meget du har sparet op til pension.

Der får du det fulde overblik over både ATP, arbejdsmarkedspension og private pensioner. Har du pension sparet op flere steder, kan du se dem alle på pensionsinfo.dk.

Spørg pensionseksperten om pensionsopsparing

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge pensionsekspert Tina Bjørk-Olsen fra Pension Danmark om pensionsopsparing og forsikringer knyttet til pensionen.

Spørg pensionseksperten her

Først publiceret: 6. oktober 2020
Artiklen er sidst opdateret 7. juni 2022 kl. 12:50

Se, hvad vi ellers skriver om:

og