Tjekliste inden du går på pension

Det kan være vanskeligt at skabe sig et overblik over økonomien, når man går på pension. Her får du en tjekliste over alt det, du skal huske.

Økonomi

De fleste går ned i indtægt, men nogle udgifter falder også bort f.eks. a-kassekontingentet og transportudgiften til og fra arbejde. Nogle forsikringsselskaber giver rabat til pensionister.

Gå dine udgifter igennem og se efter, hvad der falder bort.

Se her, hvor du kan få rabat

Folkepensionen

Du skal selv huske at søge folkepension. Det kan du gøre tidligst 6 måneder, før du er når din pensionsalder. Du søger på borger.dk, hvor du også kan lave en foreløbig beregning af pensionen.

Se din pensionsalder her

Hvor meget du kan få i folkepension og tillæg afhænger af din og din ægtefælle eller samlevers indtægt.

Her kan du beregne, hvor meget du kan få i folkepension.

SKAT

Du skal rette din forskudsregistrering, så den afspejler din nye indtægt. I det kalenderår, du går på pension, skal du også give Udbetaling Danmark besked om indtægtsændringer, men i årene derefter kan du nøjes med at ændre forskudsregistreringen, hvorefter Skattestyrelsen automatisk underretter Udbetaling Danmark. Det er vigtigt, at din og din ægtefælles forskudsregistrering er korrekt, det er nemlig rigtig surt at skulle betale pension tilbage, hvis du har fået for meget, fordi du har glemt at rette forskudsregistreringen.

Det skal du tænke på, når du ændrer din forskudsregistrering: Din indtægt falder, du får ikke længere befordringsfradrag, du får ikke længere fradrag for a-kasse og fagforening, du får ikke længere beskæftigelsesfradrag.

Feriepenge

Du kan godt få alle dine optjente feriepenge udbetalt på én gang, når du går på folkepension. Du holder ikke ferie i ferielovens forstand, når du er gået på folkepension, men du har ret til at få udbetalt dine feriepenge. Det er en god ide at få feriepengene udbetalt, inden du går på pension, så de ikke indgår i din pensionsberegning.

Pas på feriepenge-fælden

De sidste 2 uger af dine indefrosne feriepenge kan tidligst blive udbetalt i oktober 2021

ATP

ATP kan udbetales fra folkepensionsalderen. Det sker automatisk, og du får brev fra ATP nogle måneder før. Du kan vælge at udskyde din ATP-udbetaling.

Se mere om at udskyde udbetaling af ATP

Pensioner

Du kan få overblik over dine pensionsordninger på Pensionsinfo.dk. Du skal tage stilling til, hvornår du ønsker dem udbetalt. Det er vigtige valg, som kan have stor indflydelse på din økonomi. Hent gratis rådgivning i din pensionskasse.

Tillæg

Der findes en række ydelser til pensionister, som du måske kan få glæde af. Du kan søge boligydelse, varmetillæg, helbredstillæg og nedsat licens.

Har du ret til ældrecheck, skal du oplyse din formue til UdbetalingDanmark, inden du skal have ældrechecken første gang.

Se om du kan få ældrecheck

Ejendomsværdiskat

Hvis du har hus eller sommerhus, kan du søge kommunen om lån til betaling af ejendomsskat.

Fra og med det år, hvor du eller din evt. ægtefælle når folkepensionsalderen, kan du få nedslag i ejendomsværdiskatten.

Det afhænger af din indtægt.

Læs mere om lån til ejendomsskat 

Fritid

Når du bliver pensionist, får du mere fritid. Læg en plan for, hvad du vil bruge din tid på. Udover familie, venner og fritidsinteresse, har mange pensionister stor glæde af aktiviteterne i fagforeningens seniorklub.

Frivilligt arbejde er også meget populært, fordi det giver mulighed for at gøre en forskel for andre.

Læs mere om frivilligt arbejde

 

Først publiceret: 11. februar 2020
Artiklen er sidst opdateret 14. maj 2021 kl. 15:06

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og