Udskyd udbetaling af folkepension

Du kan søge om at udskyde din folkepension, hvis du arbejder mindst 750 timer om året. Til gengæld får du et ventetillæg.

Du optjener en venteprocent, som stiger i takt med periodens længde.

Når du når din folkepensionsalder, kan du søge Udbetaling Danmark om at udskyde udbetaling af din folkepension. Du kan søge om folkepension og samtidigt søge om udskydelse på borger.dk.

For at optjene ventetillæg skal du have indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer i hvert kalenderår. Det svarer til cirka 14 timer om ugen i gennemsnit.

Du kan højst optjene ventetillæg i 10 år.

Selv om du har startet udbetaling af folkepension, kan du fortryde og vælge at standse udbetalingen, hvis du i stedet ønsker at udskyde din pension mod at få et ventetillæg.

Udbetaling af ventetillæg

Hvis du ikke vælger, hvordan du vil have dit ventetillæg udbetalt, bliver det udbetalt som et livsvarigt tillæg til din folkepension.

Hvis du har optjent ventetillæg inden 1. juli 2018, vil den del altid blive udbetalt som et livsvarigt tillæg til din folkepension.

Ventetillæg, som er optjent efter 1. juli 2018, kan udbetales på tre forskellige måder. Du kan vælge mellem:

1. Livsvarigt ventetillæg til din folkepension
Det månedlige tillæg er beregnet ud fra din optjente venteprocent. Venteprocenten afhænger af, hvor mange måneder din folkepension har været udskudt.

2. 10-årigt forhøjet ventetillæg til din folkepension
Du kan få værdien af dit ventetillæg udbetalt som månedligt tillæg til din folkepension i 10 år. De 10 år starter, fra du får udbetalt din folkepension og bliver kun afbrudt, hvis du vælger at udskyde din folkepension igen.

Ventetillæg og venteprocent afhænger blandt andet af, hvor mange måneder din folkepension har været udskudt.

3. Engangstillæg for dit grundbeløb og 10-årigt forhøjet ventetillæg til dit pensionstillæg
Du kan få ventetillæg udbetalt som et engangstillæg, når du starter udbetalingen af din folkepension kombineret med et månedligt tillæg over 10 år.

Dit engangstillæg bliver beregnet ud fra satsen for grundbeløbet og det antal måneder, du har udskudt din folkepension efter den 1. juli 2018.

Dine og din evt. samlevers indkomster indkomster påvirker ikke størrelsen af dit engangstillæg.

Hvor meget kan der udbetales i ventetillæg?

Ventetillæggets størrelse afhænger af, hvor længe du udskyder din pensionsudbetaling og hvilken udbetalingsform du vælger.

Ventetillæg er skattepligtigt. Det udbetalte engangsbeløb beskattes, men indgår ikke ved beregning af eventuel topskat.

Eksempel på ventetillæg for en enlig med ret til fuld folkepension fra starten af 2022:

Ventetillæg

 

1

Livsvarigt månedligt ventetillæg

2

10-årig månedligt ventetillæg

3

Engangsbeløb og 10-årig månedligt ventetillæg

1 års udskudt

folkepension

 

823 kroner 1.525 kroner 78.216 kroner og
808 kroner
2 års udskudt

folkepension

 

1.723 kroner 3.078 kroner 156.432 kroner og
1.630 kroner
3 års udskudt

folkepension

 

2.711 kroner 4.660 kroner 234.648 kroner og
2.467 kroner
4 års udskudt

folkepension

 

3.800 kroner 6.332 kroner 312.864 kroner og
3.353 kroner
5 års udskudt

folkepension

5.006 kroner 7.992 kroner 391.080 kroner og
4.232 kroner

Ventetillæg er skattepligtig. Det udbetalt engangsbeløb beskattes, men indgår ikke ved beregning af eventuel topskat.

Du kan lave en vejledende beregning af dit ventetillæg på Borger.dk.

Kan det betale sig at udsætte udbetaling af folkepensionen?

Det kan være vanskeligt at regne ud, om du er bedst tjent med at få udbetalt din folkepension frem for at udskyde den. Du kan vælge at arbejde og få udbetalt din folkepension, mens du arbejder.

Men du får gradvist reduceret folkepensionens grundbeløb, hvis du har en løn på over 348.700 kroner om året (2022), ligesom pensionstillæg også nedsættes eller bortfalder. Tjener du mere end 610.500 kroner om året (2022), får du ikke noget grundbeløb.

Som udgangspunkt kan det betale sig at udskyde udbetalingen, hvis du har en arbejdsindtægt over grundbeløbets grænse for modregning, som er 348.700 kroner om året (2022).

Det kan også kun betale sig, hvis du regner med at blive lige så gammel eller ældre end gennemsnitslevealderen. Er det ikke tilfældet, kan det være bedre at få pensionen udbetalt, selvom du bliver modregnet.

Ventetillægget ophører sammen med pensionen ved din død, og der bliver ikke betalt noget til dine efterladte.

Du optjener også en seniorpræmie

Når du fortsætter med at arbejde, efter du er nået folkepensionsalderen, kan du optjener en skattefri seniorpræmie.

Se om du kan få seniorpræmien her

Spørg socialrådgiveren om opsat pension og ventetillæg

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om opsat pension, tillæg og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

 

Først publiceret: 7. januar 2020
Artiklen er sidst opdateret 10. juni 2022 kl. 6:48