Hvem kan få min lejlighed, når jeg dør eller kommer på plejehjem?

Bor du til leje, er det lejeloven, som fastsætter, hvem der kan få din lejlighed, når du dør. Se advokatens svar på de mest almindelige spørgsmål her

Vi har spurgt advokat Camilla Kirk fra Holst Advokater i Aarhus. Du kan se hendes svar her:

Har en ægtefælle ret til at blive boende i en lejlighed, hvis den ene dør?

Ja, det har ægtefællen altid ret til. Det står i Lejelovens § 75. Såfremt en lejer dør, har ægtefællen ret til at fortsætte lejemålet.

Gælder det også, hvis det kun var den afdøde ægtefælle, som stod på lejekontrakten?

Ja, det har ikke nogen betydning, om det alene var den afdøde ægtefælle, der stod på lejekontrakten. Længstlevende vil stadig have mulighed for at fortsætte lejemålet i henhold til lejelovens regler.

Har en samlever ret til at blive boende i en lejlighed, hvis den ene dør?

I Lejelovens § 75, står der, at hvis afdøde ikke efterlader sig en ægtefælle, kan en person, som afdøde har haft fælles husstand med i 2 år forud for dødsfaldet, fortsætte lejemålet.

En samlever har derfor mulighed for at fortsætte lejemålet. Men en søn/datter/anden person vil også være omfattet af bestemmelsen, hvis der har været tale om fælles husstand i mere end 2 år før dødsfaldet.

Hvad hvis det kun var den afdøde samlever, som stod på lejekontrakten?

Det har ikke nogen betydning, om det alene var den afdøde samlever, der stod på lejekontrakten. Længstlevende vil stadig have mulighed for at fortsætte lejemålet i henhold til lejelovens regler.

Har en ægtefælle eller samlever ret til at blive boende i en lejlighed, hvis den ene kommer på plejehjem, plejebolig eller hospice?

Hvis lejeren af en beboelseslejlighed flytter på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig på grund af alder eller sygdom, gælder reglerne i lejelovens § 75 på samme måde som beskrevet ovenfor.

Hvis man flytter ind for at pleje et familiemedlem?

Hvis en datter flytter ind hos sin mor for at pleje hende, mens hun er syg, kan datteren så overtage lejligheden ved dødsfald?

Udgangspunktet er nej. Men hvis hun bor der i mere end 2 år og de har fælles husførelse finder lejelovens § 75 anvendelse, hvilket betyder, at datteren kan fortsætte lejemålet.

Hvis en bror flytter ind hos sin søster for at pleje hende, mens hun er syg, kan broren så overtage lejligheden ved dødsfald?

Udgangspunktet er nej. Men hvis de har haft fælles husførelse i mere end 2 år, finder lejelovens § 75 anvendelse, hvilket betyder, at broren kan fortsætte lejemålet.

Spørg Camilla Kirk om lejeloven

I Faglige Seniorers brevkasse, kan du spørge Camilla Kirk om lejeloven og andre juridiske spørgsmål.

Spørg advokaten her

 

 

Først publiceret: 14. oktober 2019
Artiklen er sidst opdateret 7. maj 2021 kl. 16:30

Se, hvad vi ellers skriver om:

og