Kan du få tilskud til hjælpemidler?

Når du kommer op i årene, kan du som senior få brug for hjælpemidler i din hverdag. Det kan være en rollator, et forhøjet toiletsæde eller paryk. Se den store guide til hjælpemidler og økonomisk tilskud.

Som senior kan du søge din kommune om en bevilling til hjælpemidler.

Det kan for eksempel være en rollator, en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler som brokbind, støttekorset og paryk.

Læs også: Mange seniorer bruger ikke hjælpemidler: Sådan gør du din dagligdag nemmere

Hjælpemiddelbasen

Du kan finde hjælpemidler på hjemmesiden Hjælpemiddelbasen

Hjælpemiddelbasen indeholder oplysninger om 64.996 hjælpemidler og 1095 forhandlere af hjælpemidler.

Der findes beskrivelser af hjælpemidlerne, oplysninger om produkternes tekniske specifikationer, prøvningsoplysninger, priser og kontaktoplysninger til forhandlerne.

Hvem kan få hjælpemidler?

Du kan søge om støtte til et hjælpemiddel, hvis det i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Hvordan får jeg tilskud?

Du kan enten låne et gratis hjælpemiddel eller få tilskud til selv at købe det.

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen.

Din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud.

Du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Tilskuddet til hjælpemidler er skattefrit.

Fritvalgsordningen for hjælpemidler

Selvom kommunen har indgået en aftale med en leverandør, kan du selv købe hjælpemidlet et andet sted. Det gælder for eksempel, når du har behov for engangshjælpemidler som bleer og stomiposer.

Hvis du selv finder en leverandør, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Ellers får du ikke dit tilskud:

  • Du må ikke anskaffe hjælpemidlet, før du har fået din bevilling
  • Du skal selv betale prisforskellen, hvis hjælpemidlet er dyrere end den fastsatte pris, du kan få i tilskud

Dit hjælpemiddel må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe fra sit hjælpemiddellager. Hvis du for eksempel har fået bevilget en rollator af et bestemt mærke og du ønsker en ny rollator, kan du ikke benytte dig af retten til frit at vælge leverandør, hvis kommunen har en lignende brugt rollator af dette mærke.

Tekniske hjælpemidler

Du kan låne tekniske hjælpemidler som særlige senge, lifte til løft, rollatorer, stokke og standardkørestole og lignende.

Hvis du låner et hjælpemiddel, skal det leveres tilbage til kommunen efter endt brug.

Hvorfor får man ikke den samme hjælp i alle kommuner?

Hver enkelt kommune fastlægger selv, hvilke tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen.

Det kaldes kommunens serviceniveau.

I praksis betyder det, at der er stor forskel på ydelser og tilbud fra kommune til kommune.

Hvornår er et hjælpemiddel et hjælpemiddel og hvornår er det et almindeligt forbrugsgode?

Serviceloven skelner mellem hjælpemidler og forbrugsgoder:

Et hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet for at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse for eksempel et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde.

Et forbrugsgode er fremstillet til almindelig brug hos befolkningen og forhandles bredt, men kan samtidig bruges som hjælpemiddel.

Kommunerne giver ikke støtte til forbrugsgoder, der indgår i normalt indbo. For eksempel en hvilestol med el-funktion eller en vaskemaskine. Men hvis der er brug for en særlig kraftig vaskemaskine på grund af ekstra vask, kan det bevilges.

Et andet eksempel er, at man tidligere kunne få tilskud til mobiltelefon til døve, så der kunne sendes tekstbeskeder. Men efter mobiltelefoner er blevet udbredt til alle, er det ikke længere muligt at søge støtte til den.

Tidligere kunne man søge tilskud til en robotstøvsuger, men den betragtes i dag også som sædvanligt indbo.

Forbrugsgodens pris skal være over 500 kroner, og man skal betale halvdelen af prisen selv.

Hvornår og hvor skal jeg søge?

Du skal søge kommunen, inden du køber. Kommunen giver normalt ikke støtte, hvis du køber hjælpemidlet, inden du har fået det bevilliget.

Hvis det er første gang, du søger, skal kommunen have oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Du søger om hjælpemidler på borger.dk

 

Først publiceret: 9. maj 2019
Artiklen er sidst opdateret 7. maj 2021 kl. 9:45

Se, hvad vi ellers skriver om:

og