Ned i tid: Det kan du få i pension

Se mulighederne for delpension i din pensionskasse eller dit livsforsikringsselskab – og få personlig rådgivning inden du beslutter dig.

For mange er en kombination af nedsat arbejdstid og delvis pensionsudbetaling en bedre løsning end at stoppe helt på arbejde på én gang.

Politikerne ønsker, at seniorer arbejder længere op i alderen. Mange seniorer har også lyst til det, bare måske på nedsat tid.

Men hvad så med økonomien for den enkelte?

Pensionsselskaberne har lugtet samfundsudviklingen. De allerfleste af dem giver i dag mulighed for, at medlemmer eller kunder kan gå på delpension.

Det betyder, at hvis de nedsætter arbejdstiden, får de suppleret op med en delvis udbetaling fra deres pensionsordning. På den måde kan de få økonomien til at hænge sammen.

Der er penge i det!

For mange er en kombination af nedsat arbejdstid og delvis pensionsudbetaling en bedre løsning end at stoppe helt på arbejde på én gang. Delpension betyder alt andet lige også en højere samlet pensionsudbetaling over tid.

Det skyldes, at medlemmerne/kunderne i den første tid, hvor de stadig arbejder, kun får en del af deres ellers fulde pensionsudbetaling. Mange vil samtidig også stadig få indbetalt pensionsbidrag fra deres arbejdsgiver.

Mere ind på pensionskontoen og mindre ud af kontoen betyder, at den fremtidige månedlige udbetaling vokser.

Flere valgmuligheder

Arbejdende seniorer kan typisk tage delpensionen på flere forskellige måder. Eksempelvis Industriens Pension kommer med denne anbefaling:

”Hvis et medlem ønsker at fortsætte med arbejde på deltid og kun tage delvist hul på pensionsopsparingen, så vil vi typisk råde til at skyde gang i udbetalingen af den livslange pension og vente med at sætte gang i udbetaling af ratepensionen,” siger forsikringsdirektør Joan Alsing.

Sådan er reglerne

Pensionsselskaberne har forskellige begrænsninger for, hvad der kan lade sig gøre. Det afhænger blandt andet af, hvad der står i overenskomsterne inden for de forskellige brancher og erhverv.

Selskaberne opfordrer også alle til at søge personlig rådgivning hos deres eget pensionsselskab, inden de træffer en beslutning.

Medlemmer og kunder kan med fordel få vejledning allerede når de begynder at tænke over, hvordan de skal trappe ud af arbejdet.

Dermed kan de oplysninger indgå, når de træffer den endelige beslutning. De træffer dermed et valg på en mere sikker og fyldestgørende baggrund.

Pension og nedsat arbejdstid

Se her hvad pensionsselskaberne/pensionskasserne tilbyder. 

ATP

Udbetaling af ATP Livslang Pension kan sagtens kombineres med fortsat arbejde. Arbejder man efter, at udbetalingerne af ATP Livslang Pension er påbegyndt, bliver den eventuelle fortsatte indbetaling til ATP løbende anvendt til at forhøje udbetalingerne. Uanset om man arbejder efter folkepensionsalderen eller ej, kan man vælge at udskyde sin udbetaling af ATP Livslang Pension.

PFA Pension

Tre scenarier afhængig af overenskomst og arbejdsgiver: Delpension (kunden har både ind- og udbetaling på samme pensionspolice, og delpensionen beregnes i forhold til den tid, som arbejdstiden reduceres med), seniorordning (pensionsindbetalingen kan nedsættes til en lavere andel af lønnen, således at man ved nedsat tid lønkompenserer via en lavere pensionsindbetaling) og seniordeltid (pensionsindbetalingen fastholdes ud fra hidtidige løn, og det er alene lønnen der nedsættes i forhold til deltiden).

Velliv

I Velliv har kunderne mulighed for at kombinere pensionsudbetaling og samtidig fortsat erhvervstilknytning. De nærmere vilkår og kombinationen af dette sker efter forudgående rådgivning.

Danica Pension

Fleksible muligheder for udbetaling. Kunder begynder typisk med at få penge fra en livrente så tidligt som muligt. Nogle kunder har opsparing på en almindelig konto i banken eller friværdi i deres bolig, og de midler kan også bruges til at dække, at man går ned i tid på arbejde.

AP Pension

Kunder, der ønsker at gå på nedsat tid, kan vælge at starte udbetaling af deres opsparinger på forskellige tidspunkter. For eksempel først udbetalingen af deres aldersopsparing eller ratepension og så vente med udbetalingen af en livrente. De kan justere udbetalingsperioden på alderspensionen eller ratepensionen inden for lovens rammer, så det passer bedre i størrelse, når der fortsat er en lønindtægt.

PensionDanmark

Her kan medlemmer normalt begynde deres pensionsudbetalinger tre år før deres folkepensionsalder – eller i visse tilfælde endda tidligere. De kan få udbetalt, som det passer dem, for eksempel den livsvarige pension og ratepensionen på forskellige tidspunkter. Eller få aldersopsparingen udbetalt i portioner.

Sampension

De fleste har mulighed for at gå ned i tid og kombinere arbejdsliv med en pensionsudbetaling. Typisk kan man få delpension svarende til nedgangen i tid: Går man for eksempel 20 procent ned i tid, så kan man bruge 20 procent af sin opsparing på delpension. Man kan maksimalt få udbetalt op til 1/3 af sin opsparing. Delpension medfører ikke omkostninger for kunderne.

Industriens Pension

Medlemmer kan sagtens fortsætte med at arbejde og samtidig tage helt eller delvist hul på pensionsopsparingen. Det kan designes på mange måder, og de forskellige opsparingsformer – aldersopsparing, ratepension og livslang pension – behøver eksempelvis ikke at blive sat i gang samtidig. Derudover kan aldersopsparingen også deles op og udbetales på flere måder.

Nordea Pension

Det er muligt for både ratepension og livrente at starte udbetaling, samtidigt med at der fortsat indbetales pensionsbidrag. Kunderne kan vælge en specifik sum af opsparingerne, de vil starte udbetaling af.

PenSam

Fleksible muligheder ved delvis tilbagetrækning, afhængig af personens pensionsudbetalingsalder, og hvilke pensionsopsparingsprodukter der er tilknyttet. Det er for eksempel muligt at starte udbetaling af ratepension og dermed finansiere en nedgang i arbejdstid og få hel eller delvis udbetaling fra aldersopsparing til køb af større forbrugsgoder og gemme den løbende alderspension, til man overgår til fuldtidspensionist.

PKA

Der er mulighed for delpension, hvis man vil gå ned i tid. Man kan også sætte sin pension på pause, hvis man vil tilbage i arbejde i en periode. Endelig kan man spare op på en privat pensionsordning i PKA som et supplement til arbejdsmarkedspensionen.

P+

Medlemmer kan frit vælge, om de vil supplere deres løn med en udbetaling fra deres pension, hvis de går ned i tid og har nået den alder, hvor de kan få udbetalt deres pension. Medlemmer, der er offentligt ansat, kan få udbetalt op til 33 procent af deres opsparing. Privatansatte medlemmer har mulighed for at vælge en højere procentsats.

Lærernes Pension

 Generelt har man mulighed for at få delpension, som svarer til, hvor meget man går ned i tid på sit arbejde. Hvornår man kan påbegynde udbetalingen, afhænger blandt andet af, hvornår man er indtrådt i ordningen, så for nogle vil det være fra 60 år, og for andre 5 eller 3 år før folkepensionsalderen

AkademikerPension

Medlemmerne bestemmer selv, om deres pension skal blive udbetalt helt eller delvist. Går de eksempelvis ned på at arbejde halvtids, kan de få 50 % delpension.

Pædagogernes Pension

Medlemmerne kan nemt anvende dele af pensionen til at trappe ned i tid. De kan bruge såvel deres aldersopsparing, ratepension eller dele af den livsvarige pension. Valget kan træffes kun få uger før pensionering.

Lægernes Pension

Der kan fås delpension ved nedsættelse af arbejdstiden med mindst 20 % og højst 33 %. Det kan ske fra den tidligste pensionsudbetalingsalder. Medlemmet oplyser den procentsats, arbejdstiden nedsættes med. Herefter beregnes delalderspensionen med samme procentsats. En delpension kan maksimalt udgøre 33 procent, også hvis medlemmet for eksempel er gået på halv tid.

Norli

Kunder kan sagtens starte udbetaling fra deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordning, samtidig med at de stadig arbejder. Arbejdsgiveren skal blot give samtykke til det først.

Først publiceret: 21. maj 2024
Artiklen er sidst opdateret 21. maj 2024 kl. 12:49

Se, hvad vi ellers skriver om:

og