Med tillid vil ældrelov fjerne ventetid på hjælpemidler til ældre

En ældre ved bedst selv, om personen har behov for eksempelvis en rollator, lyder det i udspil fra ældrelov.

Tilgangen til, hvordan landets ældste får tildelt hjælpemidler af kommunen, skal vendes på hovedet.

Det mener ældreminister Mette Kierkgaard (M), der nu præsenterer endnu en bid af regeringens længe varslede og forsinkede udspil til en reform af ældreområdet.

Det skal være slut med at “sætte spørgsmålstegn ved behovet”. I stedet skal det være op til “borgeren selv at vurdere”.

For som reglerne er i dag, tager det typisk “for lang tid”, før en ældre borger eksempelvis opnår visitation til at få en rollator.

– Vi har grundlæggende tillid til, at mennesker, der efterspørger hjælpemidler, har brug for dem, siger Mette Kierkgaard.

– I al sin enkelthed handler det om, at vi skal gøre det mere enkelt, mere smidigt, og så skal vi have ventetiden ned.

Konkret vil regeringen udforme en såkaldt positivliste.

– Det vil sige en liste over helt basale og mest almindelige hjælpemidler, som man skal kunne få udleveret. I udgangspunktet uden visitation og bureaukrati, siger ældreministeren.

Det er eksempelvis en rollator eller en toiletstol, der vil være at finde på positivlisten.

Tal fra Social-, Bolig- og Ældreministeriets rapport “Socialpolitisk Redegørelse” fra 2022 viser, at der i 2018 var 288.000 personer, der havde fået bevilget mindst ét hjælpemiddel. Af dem var omkring 76 procent 65 år eller derover.

Regeringens forslag om at gøre tildelingen af hjælpemidler mindre bureaukratisk er ikke taget ud af den blå luft.

Eksempelvis har både Kommunernes Landsforening (KL) og den forrige socialdemokratiske regering nedsat ekspertudvalg til at rådgive om en ny ældrelov, hvor der er blevet talt for en lettere visitation.

Mette Kierkgaard hæfter sig også ved, at flere kommuner allerede er i gang med at gøre processen hurtigere.

– I virkeligheden er det her nok et område, hvor vi sparker en ret åben dør ind.

Spørgsmål: Når man gør det tillidsbaseret – hvem og hvordan skal man så tjekke op på, at det ikke misbruges?

– Det er det, vi grundlæggende ikke har særlig meget fokus på, så det vil ikke komme til at fylde særlig meget i den konkrete udmøntning, siger Mette Kierkgaard og peger på, at der stadig vil være rådgivning og vejledning.

Forventningen fra ældreministeren er, at det nye tillidsbaserede system for tildeling af hjælpemidler skal træde i kraft i løbet af 2025.

Regeringens fulde udspil til en ny ældrelov ventes at blive præsenteret inden for et par uger.

/ritzau/

Først publiceret: 22. januar 2024
Artiklen er sidst opdateret 22. januar 2024 kl. 7:19