Pensionist i job: Gå på arbejde uden modregning i folkepensionen

Er du folkepensionist kan du arbejde så meget du kan og vil, helt uden at blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillægget. Har du arbejdet i 2023? Se hvornår du får penge tilbage.

Er du folkepensionist, som har arbejdet i 2023, kan du se frem til pensionsopgørelsen i maj 2024, hvor du kan se, om du får penge tilbage.

Flere og flere seniorer arbejder, efter de har nået folkepensionsalderen.

Her fra årsskiftet 1. januar 2024 træder en lov i kraft, som gør det endnu mere attraktivt at arbejde.

Fremover bliver din løn ikke modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.

Loven gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Ændringen gælder kun for folkepensionister. Reglerne for modregning af løn i førtidspension, seniorpension og tidlig pension bliver ikke ændret.

Hvilke indtægter bliver ikke modregnet?

Indtægter fra personligt arbejde bliver ikke længere modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.

Personligt arbejde omfatter:

  • løn
  • honorarer
  • mødediæter
  • fratrædelsesgodtgørelse, der bliver beskattet efter overgang til folkepension
  • den sidste efterløn, der bliver beskattet efter overgang til folkepension
  • indkomster fra egen virksomhed – hvis du er aktiv i driften
  • arbejdsløshedsdagpenge
  • sygedagpenge

Hvilke indtægter blive fortsat modregnet?

Det er kun indtægter fra personligt arbejde, som ikke længere bliver modregnet.

Du kan fortsat blive modregnet, hvis du eller din partner har indtægt fra ATP, ratepension, livrente, arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, aktie- og kapitalindkomst eller lignende.

Indtægt fra aldersopsparing bliver ikke modregnet.

Hvornår får jeg penge tilbage fra 2023?

Loven gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Er du folkepensionist, som har arbejdet i 2023, kan du se frem til pensionsopgørelsen i maj 2024, hvor du kan se, om du får penge tilbage.

Hvordan påvirker arbejde min personlige tillægsprocent?

Din personlige tillægsprocent påvirkes fortsat af din indtægt. Det gælder både arbejdsindtægt og øvrige indtægter som ATP, ratepension, livrente, tjenestemandspension samt aktie- og kapitalindkomst over en vis grænse.

Den personlige tillægsprocent anvendes, når du får beregnet varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck og mediecheck. Hvis din personlige tillægsprocent for eksempel er 65 procent, vil du kun kunne få 65 procent af ældrechecken.

Hvordan påvirker arbejde boligydelsen?

Boligydelsen bliver fortsat påvirket af arbejdsindtægt på samme måde som i dag.

Kan det betale sig at udskyde udbetaling af folkepensionen?

Hidtil har en del folkepensionister valgt at udskyde udbetaling af folkepensionen for at undgå modregning og i stedet få en højere folkepension (ventetillæg).

Hvis du overvejer at udskyde (opsætte) din folkepension, kan du beregne, hvad de nye regler betyder for dig på borger.dk/pension-arbejdsindkomst.

Bliver min ægtefælle eller samlevers indtægt modregnet i min folkepension?

Din partners indtægt fra personligt arbejde indgår ikke i beregningen af din folkepension. Sådan har det været siden 1. januar 2023.

Først publiceret: 3. januar 2024
Artiklen er sidst opdateret 3. januar 2024 kl. 13:18

Se, hvad vi ellers skriver om:

og