Højesteret frifinder pensionskæmpe i strid med utilfredse kunder

En gruppe kunder mente, at de ikke var blevet tilstrækkeligt informeret, da de takkede ja til en ny ordning.

Et skifte til en ny og tilsyneladende mere moderne pensionsordning viste sig at blive en dyr beslutning for en række pensionskunder.

Kunderne trak derfor pensionsselskabet AP Pension i retten. Østre Landsret krævede i en dom sidste år, at det kundeejede pensionsselskab betalte kompensation til sine kunder. Men sagen sluttede ikke der.

AP Pension fik tilladelse til at anke afgørelsen til Højesteret, som torsdag har sat et endeligt punktum i striden.

Kunderne følte sig ikke tilstrækkeligt informeret om den risiko, der var forbundet med deres valg af en ny pensionsordning, og de har derfor krævet, at omvalget blev annulleret.

Men der er ikke grundlag for, at de nye pensionsaftaler erklæres ugyldige, konstaterer Højesteret, som torsdag middag har frifundet AP Pension.

I stedet for en garanteret, gennemsnitlige rente skulle kunderne have en ordning med markedsrente, hvor afkastet er usikkert.

Samtidig overtog de risikoen for den såkaldte levetidsforudsætning – altså risikoen for lavere pensionsudbetalinger, fordi man lever længere, end der er forudsat, og dermed en risiko for, at opsparingen ikke rækker.

Højesteret lægger vægt på, at det fremgik af det materiale, kunderne blev præsenteret for i forbindelse med omvalget, at et skifte til den nye ordning ville indebære, at der ikke længere var garanti for størrelsen af deres fremtidige pensionsydelser.

Den øverste retsinstans lægger også vægt på, at Finanstilsynet i 2011 foretog en vurdering af, om omvalgsmaterialet var i overensstemmelse med god skik. Og dengang var der ingen anmærkninger fra tilsynet.

Østre Landsret kom i juli 2022 i modsætning til Højesteret frem til, at det var urimeligt, at kunderne skulle bære den økonomiske risiko ved omvalget, og at informationen ikke havde været dækkende.

Der var dog ikke grundlag for helt at tilsidesætte aftalerne, som kunderne ellers krævede, mente Østre Landsret.

I stedet skulle de have kompensation for de lavere ydelser, de måtte have fået, fordi den gennemsnitlige levetid er blevet længere.

De berørte kunder kom til AP Pension, da selskabet overtog kunderne hos FSP, Finanssektorens Pensionskasse. Det skete i 2013.

AP Pension overtog kunderne, efter at kundernes omvalg havde fundet sted, men sagen i landsretten blev ført mod AP Pension.

Ifølge Jyllands-Posten, som tidligere har beskrevet sagen, mistede kunderne op mod 30 procent af deres årlige pensionsudbetalinger ved skiftet fra deres tidligere ordning til ordningen med markedsrente.

Der er ført ni prøvesager, som først blev behandlet af Østre Landsret.

I alt 176 kunder havde lagt sag an mod AP Pension.

/ritzau/

Først publiceret: 7. december 2023
Artiklen er sidst opdateret 7. december 2023 kl. 13:45