Pensionsselskaber nægter sig skyldige i konkurrencefusk

Efter flere års efterforskning og ventetid i øvrigt er sag om påstået ulovlig konkurrence kommet i gang.

Pensionsselskaberne PKA og PKA+ nægter sig mandag ved Retten i Lyngby skyldige i anklager om brud på konkurrenceloven. Det samme gør to mænd, som er tiltalt i sagen.

Det oplyser pensionsselskabernes advokat, Simon Evers Hjelmborg, og mændenes advokater, Hanne Rahbæk og Michael Klöcker, i et retsmøde.

Mændenes identitet er beskyttet af et navneforbud, som retten mandag har afvist at ophæve. Det er derfor strafbart at offentliggøre oplysninger, som vil røbe, hvem de er.

Sagen har verseret i årevis – siden 2018. Først hos Konkurrencestyrelsen og derefter hos Bagmandspolitiets anklagere, som i august i fjor valgte at rejse tiltale i sagen, som altså først nu skal behandles i retten.

Anklagemyndigheden vil have pensionsselskaberne og de to mænd idømt en bøde. Hvor stor bøden skal være, har anklagemyndigheden endnu ikke lagt sig fast på.

Sagen drejer sig om et samarbejde mellem PKA-selskaberne og Danica Pension, som i 2018 mundede ud i et tilbud til supermarkedsgiganten Salling Group.

Tilbuddet drejede sig om pensionsprodukter til 2500 chefer og 16.000 medarbejdere i supermarkedskoncernen.

Men anklagemyndigheden anser det for at være i strid med konkurrencereglerne. Der er tale om en såkaldt opdeling af markedet med det resultat, at kunderne risikerer at betale for meget eller få et for dårligt produkt.

Mandag er den første dag af en lang række i sagen. Anklagerne Nicolas Roy-Bonde og Maria Adamsen gik fra formiddagen i gang med at fremlægge en lang række dokumenter for retten.

Der var blandt andet tale om mails og referater fra bestyrelsesmøder, powerpointpræsentationer og andet, som alt sammen havde det til fælles, at det omhandlede et samarbejde mellem PKA-selskaberne på den ene side og Danica på den anden.

Mens PKA og PKA+ er ejet af pensionskasserne i en række sundhedsfaglige forbund, er Danica ejet af Danske Bank. PKA-selskaberne har et greb om overenskomstansatte, mens Danica har godt greb om ledere.

Fidusen ved et samarbejde skulle være, at selskaberne skulle kunne levere et samlet tilbud, der var mere attraktivt for både overenskomstansatte og ledere i en given virksomhed, end hvis de hver især skulle byde ind på pensionsaftaler med hver deres segment.

I PKA håbede man, at man kunne opnå årlige indbetalinger på yderligere en milliard kroner, blandt andet gennem et samarbejde som det med Danica, fremgår det af dokumenter, som mandag er blevet fremlagt i retten.

Af sagens anklageskrift fremgår det i øvrigt, at alene aftalen med Salling Group skulle sikre indbetalinger formedelst 440 millioner kroner årligt.

Men det var ikke bare en fed fidus. Det var angiveligt en ulovlig fidus. Det fandt man i hvert fald ud af hos Danica Pension, som i foråret 2018 valgte at krybe til korset over for Konkurrencestyrelsen.

Danica indgav en ansøgning om straflempelse, som det hedder, og fortalte i den forbindelse om aftalen og samarbejdet med PKA-selskaberne. På den baggrund foretog Konkurrencestyrelsen politianmeldelse, og frem til august i fjor har sagen været under efterforskning.

En række vidner skal afhøres undersagen, og de to tiltalte mænd skal også afgive forklaring. Deres navne figurerer i en del af de dokumenter, som blev fremlagt på førstedagen.

På grund af navneforbuddet vil Ritzau ikke komme nærmere ind på mændenes rolle i forhold til sagens parter i øvrigt, da det vil kunne medføre en overtrædelse af forbuddet.

Navneforbuddet bortfalder senest ved endelig dom. Retten i Lyngby ventes at afsige dom sidst på året. Herefter vil både de tiltalte og anklagemyndigheden have mulighed for at anke dommen til Østre Landsret.

/ritzau/

Først publiceret: 14. august 2023
Artiklen er sidst opdateret 14. august 2023 kl. 14:36