Sådan får du et behandlingstestamente

Vil du genoplives, hvis du bliver alvorligt syg og får hjertestop? Se her, hvordan du kan fravælge genoplivning og livsforlængende behandling.

Med et behandlingstestamente kan du bestemme, om du vil genoplives, hvis du får hjertestop.

Med et behandlingstestamente kan du sikre, at lægerne følger dine ønsker til behandling, hvis du ikke selv er i stand til at give besked.

Dine valg sker på en blanket på hjemmesiden sundhed.dk, hvor du sætter flueben ud for dine valg og godkender med MitID.

Hvordan siger jeg nej til livsforlængende behandling?

I behandlingstestamentet kan du tage stilling til, om du ønsker livsforlængende behandling, herunder at lægerne forsøger genoplivning, hvis du får et hjertestop.

 • Hvis du bliver uafvendeligt døende
  Ved uafvendeligt døende forstås, at døden med stor sandsynlighed forventes at indtræde inden for dage til uger trods anvendelse af de mulige behandlingstilbud. Et eksempel er patienter, der er i slutfasen af en cancersygdom og ikke viser tegn på bedring eller lindring som følge af behandling.
 • Hvis du ligger hjælpeløs hen på grund af sygdom, ulykke mv., og der ikke er tegn på bedring
  Sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført så stor skade, at du permanent er ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
 • Hvis de fysiske konsekvenser af din sygdom eller behandling er meget alvorlige og lidelsesfulde
  Livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg ved hjertestop, kan medføre, at du overlever, men samtidig kan de fysiske konsekvenser af din sygdom eller behandling være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Hvordan opretter jeg et behandlingstestamente?

Du opretter dit behandlingstestamente på hjemmesiden www.sundhed.dk.

Hvad sker der, hvis jeg ikke opretter et behandlingstestamente?

Hvis du ikke har registreret dine ønsker i et behandlingstestamente, vil lægerne som udgangspunkt gøre, hvad de kan for at holde dig i live.

Hvornår benyttes behandlingstestamentet?

Behandlingstestamentet træder kun i kraft, hvis du ikke længere selv er i stand til at tage stilling til din behandling.

Skal sundhedspersonalet følge min beslutning?

Sundhedspersonalet skal rette sig efter, hvad du har besluttet i dit behandlingstestamente.

Det skal de gøre, når en læge har vurderet, at du er varigt inhabil og befinder dig i en situation, som er omfattet af behandlingstestamentet.

Hvordan siger jeg nej til behandling ved brug af tvang, hvis jeg bliver dement?

Du kan også registrere, at du ikke ønsker at modtage behandling med brug af tvang i tilfælde af, at du bliver varigt inhabil (for eksempel hvis du bliver dement).

Kan mine pårørende ændre min beslutning?

I dit behandlingstestamente bestemmer du, om dine pårørende skal have det sidste ord. Men dine pårørende får kun det sidste ord, hvis du har valgt det i behandlingstestamentet.

Sådan ser dine valgmuligheder ud, når du oprettet et behandlingstestamente.

Hvad er forskellen på livstestamente og behandlingstestamente?

Behandlingstestamentet afløste livstestamentet i 2019. Livstestamentet var kun vejledende for sundhedspersonalet og pårørende.

Hvis du allerede har et livstestamente, kan du nemt ændre det til et behandlingstestamente.

Når du logger ind med MitID, ser du straks, om du har et livstestamente, som du kan opdatere.

Sådan ser det ud, hvis du har et livstestamente.

Ret, slet eller opdatér livstestamente til behandlingstestamente på www.sundhed.dk.

Hvad er forskellen på behandlingstestamente og fremtidsfuldmagt?

Behandlingstestamentet gælder i forbindelse med livstruende sygdom og ulykke.

Med en fremtidsfuldmagt vælger du, hvem der skal må handle på dine vegne, hvis du en dag ikke selv er i stand til det. Du kan indsætte én eller flere fuldmagtshavere.

Fremtidsfuldmagten er til for at sikre, at du selv bestemmer, hvem der skal kunne varetage dine personlige og økonomiske forhold i tilfælde af for eksempel demens.

Økonomiske forhold kan for eksempel omfatte adgangen til at lave betalingsaftaler med banker, omlægge lån i fast ejendom eller ansøge om offentlige ydelser.

I dit behandlingstestamente kan du vælge at lade din fremtidsfuldmægtige bestemme, om du skal modtage livsforlængende behandling.

Læs mere om fremtidsfuldmagt her.

Behandlingstestamente:

 • Kan oprettes digitalt på sundhed.dk
 • Antal registrerede behandlingstestamenter pr. 31. december 2022: 97.829
 • Antal oprettede behandlingstestamenter i 2023 (fra januar-marts): 5281
 • Man skal være fyldt 18 år for at oprette et behandlingstestamente
 • Et behandlingstestamente kan altid tilbagekaldes.

Kilde: sundhed.dk

Først publiceret: 24. maj 2023
Artiklen er sidst opdateret 24. maj 2023 kl. 14:27

Se, hvad vi ellers skriver om:

og