Færre kæmper med et alkoholmisbrug

En mindre andel af befolkningen end tidligere har et svært alkoholproblem. Men mange drikker stadig for meget.

“Er der nogen inden for de seneste 12 måneder, der har brokket sig over, at du drikker for meget?”

“Har du inden for de seneste 12 måneder jævnligt taget en genstand som det første om morgenen for at berolige nerverne eller blive tømmermændene kvit?”

De spørgsmål og en række andre kan færre end tidligere svare et bekræftende ja til.

Nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at antallet af voksne danskere med et svært alkoholproblem er faldet fra 72.000 i 2010 til 67.000 i 2021.

– Det går den rigtige vej. Og selv om jeg kunne ønske, at faldet havde været større, så er der en klar og positiv tendens. Og det er glædeligt, siger Ulrik Becker, der er professor og alkoholforsker på instituttet.

Sundhedsstyrelsens kampagner og genstandsgrænser er en af forklaringerne, mener han.

Men også en større bevidsthed om skadevirkningerne ved alkohol – både på jobbet og i privaten.

– Tidligere var det på nogle arbejdspladser almindeligt at begynde dagen med en Gammel Dansk, og selv på hospitaler, hvor jeg arbejdede, blev der solgt alkohol i kantinen til frokost. Det er utænkeligt i dag, siger Ulrik Becker.

Undersøgelsens resultater vil forhåbentlig inspirere regeringen og kommunerne til at styrke både forebyggelse og behandling, siger Ida Fabricius Bruun, direktør i interesseorganisationen Alkohol & Samfund.

– Det er selvfølgelig positivt, at færre har et svært alkoholproblem. Men det er ærgerligt, at vores alkoholforbrug generelt ikke er faldet med samme fart som i andre lande.

– Der er fortsat mange i Danmark, der har store problemer, og det er ødelæggende for både dem selv og for deres nærmeste.

Mens det går den rigtige vej for mændene, så noterer undersøgelsen, at det er sværere at rykke kvinderne i samme retning.

Blandt kvinder er andelen med moderate alkoholproblemer stort set den samme som i 2010, og når det kommer til dem med svære problemer, så stiger andelen en smule.

Det er bekymrende, siger Kåre Skarsholm, landsleder i organisationen Tuba, der tilbyder rådgivning og terapi til unge, der er vokset op i hjem med misbrug.

– For rigtig mange børn er mor den primære omsorgsperson, så hvis mor drikker for meget, så er det ekstra hårdt.

/ritzau/

Først publiceret: 24. april 2023
Artiklen er sidst opdateret 24. april 2023 kl. 7:27