Amalienborgs palæer skal have nyt tag – ventes færdigt i 2027

To af Amalienborg slotsanlægs palæer skal gennemgå en tagrestaurering, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen.

Når man de kommende år besøger Amalienborg Slotsplads, kan det være, at man møder synet af stilladser.

Tagene på to af de fire palæer, der udgør Amalienborg slotsanlæg, skal nemlig have nyt tag.

Det drejer sig om Christian VII’s Palæ og Christian VIII’s Palæ. Udskiftningerne ventes at vare frem til slutningen af 2027.

Det oplyser Slots- og Kulturstyrelsen på sin hjemmeside.

– Grundet tagenes alder bærer de præg af et stadigt stigende antal skader, hvorfor de to planlagte tagudskiftninger nu er nødvendige, lyder det.

Under tagrestaureringerne vil de to palæer i perioder være inddækket af stilladser frem mod projektets afslutning.

Kongehuset har også delt billeder af projekter på det sociale medie Instagram.

– Restaureringsprojektet omfatter hovedsageligt en total udskiftning af tagene med nye tagsten, lægter, reparation af spær og bjælkeender, forbedring af brandsikkerhed og isolering, opgradering af tekniske installationer i taget samt sandstensarbejder på balustraden, skriver kongehuset.

Herfra oplyses det også, at der kan ske ændringer i afviklingen af kongehusets begivenheder i perioden.

Det skyldes, at Christian VII’s Palæ benyttes som gæste- og repræsentationspalæ til blandt andet det årlige nytårstaffel.

Imens vil Amalienborgmuseets åbningstider i Christian VIII’s Palæ ikke være påvirket.

Slots- og Kulturstyrelsen har påbegyndt arbejdet med udskiftningen af taget på pavilloner og mellembygninger ved Christian VIII’s Palæ.

Herefter påbegyndes udskiftningen af hovedtaget på Christian VIII’s Palæ og efterfølgende Christian VII’s Palæ.

Styrelsen er bygherre på projekterne, ligesom det også er styrelsen, der finansierer restaureringen.

Frederik VIII’s Palæ fik nyt tag i perioden 2005 til 2007. Det samme gjaldt for Christian IX’s Palæ i perioden 2014 til 2016.

/ritzau/

Først publiceret: 17. april 2023
Artiklen er sidst opdateret 17. april 2023 kl. 15:06