Minister: Afskaffelse af seniorpension vil kun ramme nye ansøgere

Det er kun fremtidige ansøgere, der bliver ramt, hvis regeringen afskaffer den nuværende seniorpension. Det fastslår beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Det kommer ikke til at gå ud over de danskere, der i dag er på seniorpension, at regeringen at afskaffe den nuværende ordning.

Det slod beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) fast på et samråd i Folketeingets Beskæftigelsesudvalg.

“Ingen, der i dag er på seniorpension, vil blive omfattet af ændringerne,” lød det fra Ane Halsboe-Jørgensen.

Det er SF’s beskæftigelsesordfører Karsten Hønge, der havde indkaldt til samrådet.

“Jeg havde nu heller ikke regnet med, at nye regler ville gælde med tilbagevirkende kraft. Men jeg er da glad for den tilkendegivelse,” lød det fra Karsten Hønge.

Beskæftigelsesministeren var kaldt i samråd for at orientere om regeringens planer om justeringer af seniorpension, tidlig pension og seniorjobordningen.

Skal blive til Arne Plus

I følge regeringsgrundlaget “Ansvar for Danmark” er det planen fremadrettet at afskaffe seniorjobordningen og sammenlægge seniorpension
og retten til tidlig pension til én ny ordning med to indgange: En rettighedsbaseret model og en visitationsmodel.

Ordningen er blevet lanceret som Arne Plus, hvor man kan modtage tidlig pension op til tre år før folkepensionsalderen med et månedligt ydelsesniveau på cirka 15.000 kroner.

I dag kan personer opnå Seniorpension seks år før folkepensionsalderen. Der er en månedlig ydelse på op til 19.700 kroner før skat for enlige og 16.700 kroner for gifte og samlevende.

Der var cirka 19.400 fuldtidspersoner med seniorpension i 2022, mens der var 7.200 modtog tidlig pension – den såkaldte Arne Pension.

Skaber usikkerhed

Karsten Hønge mener, at regeringens planer om afskaffe seniorpension i sin nuværende form skaber usikkerhed hos mangenedslidte lønmodtagere, der ser ordningen som en helle og mulighed for at trække sig før tidligt før folkepensionen.

Den holdning deles af Faglige Seniorer, der er Danmarks næststørste ældreorganisation.

”Jeg forstår godt, at rigtigt mange lønmodtagere er blevet utrygge over regeringens planer om at afskaffe Seniorpension til fordel for en udvidet Arne-pension, siger Mette Kindberg, landsformand for Faglige Seniorer.

En analyse af dem, der kommer ind på seniorpension, viser et stort behov for at redde ordningen. Det er nemlig kun seks procent, der var i normal beskæftigelse tre måneder før, de trak sig tilbage.

De resterende kom primært fra sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse eller ressourceforløb.

 

 

Først publiceret: 22. februar 2023
Artiklen er sidst opdateret 23. februar 2023 kl. 9:22