Telefonnummer skal spare ældre for genindlæggelser

Sygehuse får ansvar for udskrevne patienter de første tre døgn. Målet er at nedbringe genindlæggelser.

Knap er patienten udskrevet og kørt til sit hjem eller et kommunalt genoptræningscenter, før turen går den anden vej.

Lungesygdomme, blærebetændelse og lidelser som væskemangel og forstoppelse sender hvert år tusindvis af ældre patienter tilbage til sygehuset og en ny indlæggelse.

I 2021 måtte cirka 10.000 patienter over 67 år genindlægges, kort efter at de var udskrevet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Den unødvendige del af trafikken vil Danske Regioner bremse med en ny ordning. Her er sygehuset de første tre døgn efter udskrivelsen ansvarlig for patienten.

I dag er det kommunen og den praktiserende læge.

– Det er afdelingen på sygehuset, der kender patientens status og dermed ved, hvad der tjener patienten bedst, siger Christoffer Buster Reinhardt (K). Han er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Danske Regioner.

De første erfaringer er gjort på sygehusene i Region Hovedstaden, hvor ordningen gradvist er vokset i løbet af i år.

Målet er, at der i alle ældre patienters udskrivelsespapirer er et direkte telefonnummer til sygehusafdelingen. Uanset om de skal hjem til sig selv eller udskrives til et genoptræningscenter eller en plejebolig.

På rehabiliterings- og aflastningscentret Kildegården i Gladsaxe Kommune oplever social- og sundhedsassistent Trine Lampe, at det skaber tryghed hos både de ældre, deres pårørende og personalet.

– Tidligere skulle vi ringe til 1813 eller til den praktiserende læge, hvis der for eksempel var noget medicin, der ikke stemte. Eller hvis den ældre pludselig fik høj feber.

– Først skulle vi vente på at komme igennem på telefonen og derefter bruge tid på at forklare, hvad det drejede sig om. Nu har vi fået en livline direkte til afdelingen, siger Trine Lampe.

Endnu er det for tidligt at dokumentere, om ordningen nedbringer antallet af genindlæggelser. De tal er klar om et halvt år.

Men tilbagemeldingerne fra kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden er positive, siger Christoffer Buster Reinhardt.

På den baggrund skal ordningen i løbet af 2023 udbredes til Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark.

Ifølge Mads Duedahl (V), der er formand for Region Nordjylland, er det uvist, om ordningen vil kunne spare regionen penge.

– Men det kan være med til at sikre mere kvalitet for patienterne og skabe mere tryghed i arbejdsdagen for de ansatte i kommunerne, som står med patienterne, når de udskrives.

/ritzau/

Først publiceret: 12. december 2022
Artiklen er sidst opdateret 12. december 2022 kl. 7:15