Nu kan pårørende få fri til at hjælpe syge ældre

Nye regler giver lønmodtagere ret til ulønnet omsorgsorlov i op til fem dage om året til for eksempel hjælpe en syg forælder.

Du kan for eksempel bruge omsorgsorlov til at hjælpe en forælder til undersøgelse for alvorlig sygdom eller udredning for demens.

Pårørende med ældre forældre kan nu tage op til fem dages omsorgsorlov for eksempelvis at hjælpe den ældre til undersøgelse ved alvorlig sygdom som kræft eller konsultation ved for eksempel dememsudredning.

Den nye rettighed gælder i første ombæring for 2 omsorgsdage i 2022 og fra 1. januar og fremefter for 5 dage om året.

Reglerne trådte i kraft 2. august i år.

Der er tale om ret til omsorgsorlov, men omsorgsdagene er ulønnede.

Hvem har ret til omsorgsorlov?

Alle offentligt og privatansatte lønmodtagere har ret til omsorgsorlov. Retten gælder ikke selvstændige.

Hvordan holdes omsorsorlov?

De 5 omsorgsdage kan holde enkeltvis eller samlet. Omsorgsdage kan ikke overflyttes til næste kalenderår.

Hvornår kan der holdes omsorgsorlov?

Der kan holdes omsorgsorlov for at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren.

Personen skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Skal jeg have tilladelset til at holde omorgsorlov?

Arbejdsgiveren kan kræve, at lønmodtagren lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan for eksempel være en indkaldelse til behandling.

Lønmodtageren skal selv fremskaffe dokumentation og betale eventuelle udgifter herved.

Tilbage på jobbet efter omsorgsorlov

Lønmodtageren har ret til at vende tilbage til sit job eller tilsvarende arbejde efter omsorgsorlov.

Det er også en ret at bede om ændrede arbejdstider i en periode i forbindelse med den personlige støtte eller omsorg. Det er dog et krav, at lønmodtageren har seks måneders anciennitet.

Arbejdsgiveren må ikke opsige lønmodtageren, der beder om omsorgsorlov, eller fordi der er fravær i forbindelse med omsorgsorlov.

Læs loven HER

Hvad er plejeorlov?

Omsorgsorlov må ikke forveksles med plejeorlov, der er orlov til at passe en alvorligt syg eller døende pårørende eller nær ven. Læs om plejeorlov HER.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet og FOA.

Læs mere om regler, sygdom og mange andre emner i SeniorNews. Danmarks eneste nyhedskanal til seniorer.

Nyhedsbrevet kommer hver morgen på mail. Det er gratis og fyldt med seniornyheder, konkurrencer og gode tilbud.

Først publiceret: 16. august 2022
Artiklen er sidst opdateret 16. august 2022 kl. 9:34

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og