Slut med den ulovlig skilteskov i naturen

Friluftsrådet opfordrer alle danskerne til at indberette de skræmme-skilte og -barrierer, de møder i naturen.

Friluftsrådet har sat en ny kampagne i gang, som skal komme de mange ulovlige skræmmeskilte til livs. Foto: Friluftsrådet.

Alle skal kunne opleve naturen. Og adgangen til naturen skal være god i hele Danmark.

Sådan er det bare ikke i dag. Op til 80.000 barrierer forhindrer adgangen til vores natur i form af alt fra bomme, låger og væltede træer til (skræmme)skilte – mange af dem ulovlige. Det betyder, at mange af os ikke har den adgang til naturen, som vi faktisk har ret til.

Friluftsrådet vil nu af med de mange (ulovlige) barrierer, så alle kan få bedre naturoplevelser – derfor lancerer de nu kampagnen “Gå nye Veje – stop skilteskoven”, hvor de opfordrer alle danskere til at registrere de barrierer, de møder derude.

Er du tvivl om, hvorvidt et skilt, en bom, en låge eller en barriere i naturen er lovlig? Så kan du nu sende ind til Friluftsrådet hvor du har set skiltet eller barrieren, og så vil Friluftsrådet tage sagen videre.

Du skal registrere sagen på gaanyeveje.dk, så ser Friluftsrådet på den og sender den videre til kommunen, hvis vi vurderer, den kræver et tjek af myndighederne.

16.000 skræmmeskilte

Der er op til 80.000 barrierer i den danske natur, heraf er cirka 20 procent såkaldte skræmmeskilte. Ved kysterne er hver tredje af de godt 30.000 barrierer ulovlige skilte. Det viser en undersøgelse lavet for Friluftsrådet af Københavns Universitet.

Adgangsreglerne til naturen i Danmark er komplicerede, og de tager udgangspunkt i en lang række forskellige love. Hvordan er ejerforholdet? Er du i naturen som privatperson? Eller er du afsted med en gruppe, klub eller forening? Og så er der alle undtagelserne fra reglerne.

gaanyeveje.dk kan du blive meget klogere på adgangsreglerne – og se, hvad du må med udgangspunkt i, hvilken natur du er i, og hvad du gerne vil lave i naturen.

Direktør Winni Grosbøll svarer her på seks spørgsmål om kampagnen:

Hvorfor laver I kampagnen?

Vi ved, at der er mange tusinde barrierer derude, og mange af dem er ulovlige. Som organisation, hvis opgave det er at sikre folk adgang til naturen, synes vi ikke, det er i orden at sætte skilte eller bomme op, som forhindrer folks adgang, når loven siger, at man gerne må være der.

Tager Friluftsrådet med kampagnen rollen som skiltepoliti?

Nej, det synes vi ikke. Vi siger ikke, at alle barrierer, vi får tip om, er forkerte eller ulovlige, men vi vil gerne have undersøgt de steder, hvor folk bliver i tvivl om de må færdes, og have ryddet op i det.

Derudover kan nogle lodsejere have lige så svært ved at gennemskue de komplicerede adgangsregler som mange andre, så kampagnen skal på den lange bane gerne ende ud i nogle regelforenklinger på området, som også kan hjælpe lodsejerne.

Det er kommunernes opgave at sikre, at ulovlige barrierer fjernes. Hænger I ikke kommunerne ud med denne kampagne?

Kommunerne har først pligt til at handle, når de er blevet gjort opmærksomme på, at der kan være et problem. Så vi hjælper egentlig bare kommunerne med at finde de steder, hvor de skal tjekke op og håndhæve loven. Vi ved, det er en stor opgave for dem, men vi kan som organisation ikke ændre på, at det ér kommunernes opgave.

Kan I forstå, hvorfor nogle lodsejere spærrer adgangen til deres natur?

I Danmark er det som udgangspunkt sådan, at hvis man ejer natur, skal stier og veje være åbne for alle i dagtimerne. Til gengæld må folk ikke slå sig ned i nærheden af beboelse – det er en af de regler, vi oplyser naturgæster om, ligesom vi oplyser om adgangsreglerne generelt.

Vi forstår godt, at ejerne af naturen kan blive frustrerede over, at folk ikke kender eller overholder de adgangsregler, der gælder på private arealer i naturen, men det legitimerer ikke, at vedkommende laver ulovlige skilte eller andre barrierer.

Opfordrer I ikke til selvtægt med sådan en kampagne?

Nej, vi beder udelukkende om hjælp til at registrere de steder, hvor der måske er en ulovlig barriere. Og vi understreger, at selv om man måske mener, barrieren er ulovlig, skal man stadig rette sig efter, hvad der står på et skilt, for det er alene kommunens afgørelse, om det er lovligt eller ulovligt at sætte skiltet op.

Kunne man ikke gå i dialog eller oplyse om adgangsreglerne i stedet for at lave en kampagne?

Det gør vi også – en stor del af kampagnen er oplysning om de ofte meget komplicerede adgangsregler.

Derudover står kampagnen ikke alene, vi er løbende i dialog med både lodsejere og kommuner. Men vi er i en situation, hvor der er behov for at få ryddet op – undersøgelser viser, at der er mellem 70.000-80.000 barrierer i naturen, det er for meget. Og mange ved ikke, at skiltene er misvisende, så der er behov for, at folk bliver gjort mere opmærksom på, hvad de må i naturen – og dermed også, hvad de ikke må.

Læs mere om Friluftsrådet guide om skiltning i naturen og hvad reglerne er for dig, der færdes i naturen HER

Først publiceret: 13. marts 2022
Artiklen er sidst opdateret 15. marts 2022 kl. 19:00

Se, hvad vi ellers skriver om: