Dem skal vi undgå: Verdens 9 mest farlige sygdomme

Det er ikke kun corona-virus, der kan sætte alt i stå i det danske samfund. Læs om de ni smitsomme sygdomme, som vi for enhver pris skal undgå.

Sundhedsstyrelsen har ni sygdomme registreret, som kan være farlig for vores almene sundhed.

Forleden nævnte en af de mange corona-eksperter i TV, at noget tyder på, at den nye Omnikron variant NÆSTEN er lige så smitsom som mæslinger. Det har man endnu ikke fundet ud af.

Men hvilke sygdomme er rent faktisk de mest smitsomme og mest farlige for vores samfund?

Det har Sundhedsstyrelsen en liste over, og den tæller 9 sygdomme, som bliver kaldt “Alment farlige sygdomme”, fordi de er en særlig kategori af smitsomme sygdomme.

Det er sygdommene: MERS/SARS, Polio, Pest, Kopper, Corona, Tuberkulose, fugleinfluenza, Pandemisk influenza ogEbola,

Den nye epidemilov, som trådte i kraft 1. marts 2021, definerer, hvad der omfattes af den kategori.

Det er Sundhedsstyrelsen, der fastlægger hvilke sygdomme, der omfattes af kategorierne “Smitsomme sygdomme” og “Alment farlige sygdomme”, mens det er sundhedsministeren, der beslutter, om en “alment farlig sygdom” også skal kategoriseres som en “samfundskritisk sygdom”.

Hvad kendetegner en alment farlig sygdom?

For at en smitsom sygdom betegnes som alment farlig, gælder, at den enten skal være særlig smitsom, have høj dødelighed eller kunne give alvorlige eller varige skader.

Derudover er det en betingelse, at sygdommen enten kan medføre:

  • langvarig behandling
  • sygefravær
  • rehabiliteringsforløb
  • få så stor udbredelse, at sygdommen bliver en væsentlig trussel mod folkesundheden
  • en kan give en særlig stor sygdomsbyrde, fordi der ikke findes effektiv forebyggelse eller behandling.

Alment farlige sygdomme er ikke kun sygdomme med en høj risiko for død hos den enkelte smittede, men kan også være sygdomme der potentielt giver en meget høj dødelighed og/eller sygdomsbyrde på befolkningsniveau.

De 9  “alment farlige sygdomme” som kan risikere at sætte hele vores samfund på “Hold”, kan du læse om her hos Sundhedsstyrelsen:

Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Ebolavirus – herunder Krim-Congo hæmoragisk feber og Lassa feber og Marburgvirus 

Tuberkulose

Fugleinfluenza

Kopper

MERS og SARS – Middle East Respiratorisk Syndrom og Svær Akut Respiratorisk Syndrom  

Pandemisk influenza

Pest

Polio

Først publiceret: 8. december 2021
Artiklen er sidst opdateret 28. februar 2022 kl. 13:13

Se, hvad vi ellers skriver om: