10 gode råd: Sådan får du et godt naboskab som nytilflytter

Du kan undgå problemer med naboerne, hvis du gør en række ting, før og efter du er flyttet ind. Få gode råd til, hvordan du som ny i kvarteret får skabt et godt forhold til naboerne.

Gode råd inden indflytning

1. Husk, at naboerne følger med i købet

Spørg ind til kvarteret og beboerne allerede i købsprocessen. Hvordan er sælgers forhold til naboerne? Gemmer der sig nogle uløste uenigheder et sted? Hvis du risikerer at overtage en nabokonflikt, er det en stor fordel at være forberedt på det inden indflytning. Læs evt. referater fra grundejerforeningens møder for at få et indtryk af forholdet mellem kvarterets beboere.

2. Få sælger til at kontrollere og fastsætte skellet

Som køber er du naturligvis interesseret i at overtage en ejendom med korrekte registreringer. Det kan dog skabe splid mellem dig og dine nye naboer, hvis du lige efter indflytning hyrer en landinspektør til at tjekke, om skellet er placeret det rette sted. Lad i stedet sælger tage den konflikt, der evt. kan komme ud af det. Det er også en god idé at få styr på bygningernes arealer og indholdet af tinglyste servitutter på ejendommen i samme ombæring.

3. Som nytilflytter bør du sætte dig ind kvarteret

Naboskabet i kvarteret har stor betydning for, hvad der forventes af dig som nytilflytter. Nogle steder er det fx naturligt, at folk hilser på hinanden, får sig en sludder over hækken eller en kop kaffe. Andre steder holder beboerne også både vejfester og andre fælles arrangementer, mens der også er områder, hvor folk slet ikke hilser og knap ved, hvor hinanden bor. Spørg evt. sælger, ejendomsmægleren eller andre, som kender kvarteret, hvordan jargonen er, og hvilke uskrevne normer der er.

Gode råd efter indflytning

4. Hils på og vær imødekommende

Selvom det måske ikke er kutyme at hilse på hinanden i kvarteret, så sørg alligevel for at få præsenteret dig over for dine nye naboer. Som ny er det vigtigt fra start at signalere åbenhed og interesse for dine naboer og områdets øvrige beboere.

5. Gå ind i fællesskabet

Er du flyttet til et sted, hvor folk kommer hinanden ved, er sociale arrangementer en god anledning til at komme ind i fællesskabet. Har du overskud til det, så meld dig som frivillig, når den næste sommerfest eller arbejdsdag skal arrangeres. Det er en god anledning til at lære dine nye naboer bedre at kende.

6. Sæt de nødvendige grænser fra starten

Der er en hårfin balance mellem at komme hinanden ved og rende hinanden på dørene. Flytter du til et kvarter, hvor folk er mere sociale, end du har lyst til at være, er det vigtigt, at du på en pæn måde siger fra og sætter grænser mellem dit og familiens privatliv og fællesskabet, inden der opstår en konflikt. Samtidig er det også vigtigt at have fornemmelse for andres grænser.

7. Fortæl naboen om dine bygge- og haveplaner

Ønsker du at ændre på havens indretning, er det altid en god idé at fortælle dine naboer om det, hvis planerne kan få betydning for dem. Det kan fx være, at du vil af med det høje birketræ i havens ene hjørne, men måske er de rigtig glade for netop det træ på den anden side af hækken, fordi det skærmer af for indblik. En lille advarsel inden fældningen kan i mange tilfælde tage brodden af en evt. konflikt.

8. Tag hensyn og larm ikke for meget

Som boligejer har du ansvar for at tage hensyn til de mennesker, der bor omkring dig. Stil dig selv spørgsmålet: Hvordan vil jeg have det, hvis naboen gjorde det her? Det kan være, at svaret får dig på andre tanker end at slå græsset kl. 7 lørdag morgen. Vil du fejre indflytningen med en fest, som risikerer at blive støjende, så husk også at give naboerne besked i god tid eller overvej at invitere dem med.

9. Sæt dig i naboens sted

Rådet om at tage hensyn gælder også, når fx havetrampolin eller fodboldmål skal placeres. Ofte står legeredskaber lige op af skellet, hvor støjen har kort vej til naboens have. Hvis du ikke har mulighed for at placere redskaberne et andet sted, så overvej at lave en aftale med børnene om, at de tager hensyn og dæmper lydniveauet , hvis naboen fx sidder og spiser i haven.

10. Tilbyd din hjælp

Et godt naboskab handler også om at give og tage. Giver du noget til din nabo, fx en gestus, et stykke hjemmebag eller et tilbud om hjælp, vil det sandsynligvis smitte positivt af på din nabos tolerancetærskel. Jo mere følelsesmæssigt involverede, vi er i hinandens liv, og jo mere, der er på spil, jo stærkere bliver vores sociale relationer.

Praktisk hjælp kan være alt fra børnepasning, snerydning eller indkøb. I kan også kan bytte mindre tjenester som fx at kigge efter huset i ferieperioder eller give en hånd med gør det selv-arbejde.

Bolius - få gratis råd om din bolig

SeniorNews samarbejder med Videncentret Bolius, der er en uvildig nonprofitorganisation, der har til formål gøre danskerne klogere på deres bolig.

Videncentret Bolius sælger ikke produkter eller tjenester, men formidler gratis rådgivning og inspiration om alt fra vedligeholdelse af hus og have til energirenovering, økonomi og godt naboskab.

Foreningen Realdania ejer Videncentret Bolius, og hvert år får over en million brugere hjælp, råd og inspiration.

Først publiceret: 23. oktober 2021
Artiklen er sidst opdateret 3. december 2021 kl. 11:04

Se, hvad vi ellers skriver om: