Sådan genåbner Danmark: Her er datoerne

Der er indgået en politisk aftale om en langsigtet genåbning af Danmark. Læs mere om den her.

Regeringen og aftale partierne er enige om en omfattende genåbningsplan for Dannark.

Genåbningen kommer til at finde sted i faser med 14 dages intervaller.

Læs her, hvad der forventes at kunne åbne i forlængelse af den genåbning, der finder sted efter påske.

6. april

Ud over den gældende åbning i grundskolen åbnes for, at 5.-8. klasse kan vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (det vil sige hver anden uge).

Ud over den gældende åbning på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser åbnes for, at eleverne kan vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (det vil sige hver anden uge).

På de videregående uddannelser kan afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (det vil sige hver anden uge).

Alle øvrige studerende på de videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 procent fysisk fremmøde – uddannelsesinstitutionerne forudsættes i den forbindelse særligt at prioritere de studerende på

Endvidere vil der blive åbnet mulighed for, at studerende – med smittereducerende tiltag – kan møde fysisk i f.eks. studiegrupper, læsegrupper på biblioteker mv. på deres
uddannelsesinstitutioner.

Den nuværende model for test i uddannelsessystemet fastholdes.

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud.

Aftalepartierne er enige om, at de liberale serviceerhverv mv. kan genåbne pr. 6. april 2021. Der vil gælde krav om anvendelse af mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse, som aftales nærmere i sektorpartnerskabet. Der vil endvidere være krav om anvendelse af coronapas.

Aftalepartierne er enige om, at kommunerne får mulighed for sammen med kulturinstitutionerne at finde kreative løsninger for kulturtilbud til plejehjemsbeboerne, der for manges vedkommende har været isolerede gennem længere tid.

13. april 

Aftalepartierne er enige om, at almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 m2 eller derunder kan genåbne pr. 13. april 2021. Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og caféer mv., som er lokaliseret i indkøbscentret mv.

21. april:

De store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel med videre åbnes.

Desuden åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter og caféer med videre, museer, kunsthaller samt biblioteker.

Desuden åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år.

6. maj

Med coronapas åbnes indendørs servering på restauranter og caféer med videre, konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.

Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år.

Sundhedsmyndighederne skal desuden overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes.

21. maj

Med coronapas åbnes resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser. Desuden åbnes indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo med videre og legelande. Desuden daghøjskoler og aftenskoler.

* Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, har fået første stik med vaccination mod coronavirus:

Risikoen for dødsfald og overbelastningen af sundhedsvæsnet som følge af corona vil falde meget markant, og samfundet kan genåbnes.

Dog vil der forventeligt stadig gælde restriktioner i forhold til arrangementer med risiko for superspredning, herunder større arrangementer og natteliv, rejserestriktioner samt generelle smitteforebyggende tiltag.

Kilde: Regeringen.

Først publiceret: 23. marts 2021
Artiklen er sidst opdateret 7. maj 2021 kl. 14:26