Ny overenskomsten for Staten giver 2 seniorfridage

For at fastholde seniorer på arbejdspladsen, er en ny seniorbonus blevet aftalt i den nye overenskomst for ansatte i staten.

Lørdag den 6. februar 2021 blev der indgået en overenskomstaftale for de 195.000 statsligt ansatte. Aftalen gælder fra 1. april i år og 3 år frem.

I år er der godt nyt for seniorer, fordi den nye overenskomst også indeholder særlige aftaler for seniorer.

Seniorbonus

I aftalen er der nemlig afsat midler til en styrket seniorindsats.

En ny seniorbonus kommer til at give ansatte over 62 år en årlig bonus svarende til 0,8 procent af deres normale årsløn. Det sker fra og med det kalenderår, hvor man fylder 62 år.

Den nye seniorbonus kan udbetales som almindelig løn, konverteres til ekstra pensionsbidrag eller gives som 2 årlige fridage.

Den nye seniorbonus træder i kraft 1. april 2022.

Mere i løn for ansatte i staten

Med overenskomsten er der aftalt en generel lønforbedring på 4,42 procent over de næste 3 år.

Lønnen stiger:

  1. april 2021 med 0,80 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  2. oktober 2021 med 0,30 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  3. april 2022 med 1,19 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  4. oktober 2022 med 0,30 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  5. april 2023 med 1,48 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  6. oktober 2023 med 0,35 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021

Derudover forventes lønnen at blive reguleret yderligere med 0.63 procent hen over overenskomstperioden, som følge af reguleringsordningen, hvor lønstigning i den private sektor har en afsmittende effekt på de statslige lønninger.

Læs mere om forliget i staten her

Først publiceret: 9. februar 2021
Artiklen er sidst opdateret 3. december 2021 kl. 9:26