De skal sikre at folk arbejder længere

Medlemmerne af den såkaldte pensionskommission er nu udpeget. Kommissionen skal sikre, at pensionsreglerne tilskynder folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de kan og vil.

Danskerne skal tilskyndes til at tage nogle flere år på arbejdsmarkedet, hvis de kan og vil.

En såkaldt pensionskommission skal nu se på, om reglerne kan skrues sammen, så det rent faktisk sker.

Og nu er medlemmerne af kommissionen fundet.

Det er Laila Mortensen, formand i Forsikring & Pension samt adm. direktør i Industriens Pension, Dorrit Vanglo, adm. direktør LD Fonde, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor i økonomi ved Københavns Universitet samt Lars Andersen, der er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Kommissionen får tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard som formand.

“Vi har netop aftalt en ret til tidlig pension for folk med mange år på arbejdsmarkedet, men der er også brug for at se på pensionsområdet mere generelt. Det får vi nu undersøgt til bunds, herunder om reglerne giver folk tilstrækkeligt økonomisk tilskyndelse til spare op”, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Rapport i 2022

Pensionskommissionen skal samtidig afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040.

Kommissionen er nedsat som led i udmøntningen af Aftale om ret til seniorpension for nedslidte, som VLAK-regeringen indgik med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i maj 2019.

I første kvartal af 2022 skal kommissionen afrapportere til regeringen og forligspartierne.

Læs kommissorium for kommission om tilbagetrækning og nedslidning her

 

 

Først publiceret: 23. november 2020
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2021 kl. 18:24

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og