Helbredstillæg til pensionister

Som folkepensionist kan du søge et skattefrit helbredstillæg til udgifter i forbindelse med medicin og behandlinger. Se her, om du kan få helbredstillægget

Helbredskort

For at få helbredstillæg, skal du søge om et helbredskort hos Udbetaling Danmark.

Klik her og søg om helbredskort

Kortet fornys automatisk hvert år ved årsskiftet.

Hvem kan søge helbredstillæg?

Du kan søge helbredstillæg, hvis du er pensionist og har en personlig tillægsprocent over 0 og en likvid formue på under 93.000 kroner (2022).

Grænsen på 93.000 kroner (2022) gælder også for ægtefæller og samlevers samlede formue.

Din likvide formue er den samlede værdi af kontantbeholdning, bankindestående og værdipapirer.

Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

Se her, hvordan din personlige tillægsprocent beregnes 

Almindeligt helbredstillæg

Almindeligt helbredstillæg dækker en del af de udgifter, du har til medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparat, fodterapi efter henvisning, kiropraktor og psykologhjælp.

Der kan kun ydes helbredstillæg til de typer medicin og de behandlinger, som sundhedsloven også yder tilskud til. Sundhedsloven yder blandt andet tilskud til det meste lægeordinerede medicin, til almindelig tandbehandling og til visse behandlinger hos kiropraktorer.

Til lægeordineret medicin ydes kun tilskud til prisen for det tilsvarende billigste lægemiddel.

Tilskud ved kronisk sygdom

Er du kronisk syg, har du ret til et kronikertilskud. Tilskuddet udbetales automatisk.

Det betyder, at du højest kan have en egenbetaling på 4.320 kroner pr. år (2022) til tilskudsberettiget medicin i en periode på et år.

Har du store medicinudgifter, skal dit apotek tilbyde dig mulighed for at fordele egenbetalingen på 4.320 kroner pr. år (2022) over årets måneder, så du kommer til at betale 360 kroner pr. måned (2022).

Apoteket skal indberette aftalen til Det centrale Tilskuds Register (CTR).  Det er et register, som alle apoteker har adgang til.

Hvor meget kan jeg få i helbredstillæg?

Hvis du har en personlig tillægsprocent på 100, og din likvide formue er under 93.000 kroner (2022), har du ret til et helbredstillæg på 85 procent af dine egne udgifter. Du kan se din personlige tillægsprocent på borger.dk.

Hvis du får andre tilskud for eksempel fra en privat sygeforsikring, skal disse tilskud trækkes fra, inden Udbetaling Danmark beregner helbredstillægget.

Hvis du har en udgift til medicin på 300 kroner efter fradrag af sundhedslovens tilskud, vil helbredstillægget dække 255 kroner. Din egen reelle udgift er herefter 45 kroner.

Helbredstillægget nedsættes i takt med din personlige tillægsprocent. Hvis din personlige tillægsprocent er beregnet til 60 på grund af indtægter ud over folkepensionen, vil du få 60 procent af det, du ville have fået ved en tillægsprocent på 100.

Beregn dit helbredstillæg her

Udvidet helbredstillæg

Som pensionist kan du søge tilskud til tandproteser, briller og fodbehandlinger. Ordningen kaldes Udvidet helbredstillæg.

Se reglerne for tilskud til tandproteser, briller og fodbehandlinger

Likvid formue

Din likvide formue opgøres hvert år den  1. januar.

Når man skal opgøre din formue, kigger man på:

  • Hvor meget du har stående på din bankkonto.
  • Hvad du har af kontanter (kontant beholdning).
  • Værdien af aktier, obligationer, investeringsbeviser og andre værdipapirer.
  • Om du har en kassekredit med sikkerhed i fast ejendom.

Det kaldes samlet din likvide formue.

Dette tæller IKKE med i din likvide formue:

  • Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom.
  • Fast ejendom.
  • Bil, campingvogn m.v.
  • Ting du ejer for eksempel et værdifuldt arvestykke.
  • Erstatning for ulykke eller sygdom
  • Opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond, arbejdsmarkedspension, aldersopsparing og lignende pensionsordninger.

Først publiceret: 20. marts 2020
Artiklen er sidst opdateret 3. juni 2022 kl. 11:04

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og