Vi bliver ældre og ældre

Kvinder bliver fortsat ældst, men forskellen bliver mindre og mindre. Både mænd og kvinder lever længere og længere, og derfor stiger pensionsalderen også.

Middellevetiden er nu 79,3 år for mænd og 83,2 år for kvinder. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Siden 2018 er der sket en stigning på 0,31 år for mændene og 0,27 år for kvinderne.

For både mænd og kvinder er middellevetiden stort set steget uafbrudt siden starten af 1990’erne. Stigningen har dog været størst for mændene.

Forskellen mellem mænd og kvinders middellevetid er således blevet reduceret fra 5,7 år i 1990 til de nuværende 3,9 år.

Store forskelle

Tallene afslører, at der er store forskelle på, hvor gamle vi bliver.

Kvinder i Nordsjælland lever længst med et gennemsnit på 84,1 år, mens mænd i Vest- og Sydsjælland har den laveste middellevetid på 77,9 år.

Hver tredje kvinde bliver 90 år

Hvis dødeligheden fra perioden 2018/2019 holder sig på samme niveau i fremtiden, vil 70 procent af pigerne og 58 drengene af drengene, der fødes nu, blive 80 år.

32 procent af pigerne vil også kunne fejre deres 90-års fødselsdag. Det samme gælder for 20 procent af drengene.

1 procent af drengene og 3,6 procent af pigerne vil nå at blive 99 år, hvis dødeligheden ikke ændrer sig.

Derfor stiger pensionsalderen

Folketinget har vedtaget, at når middellevetiden stiger, så skal folkepensionsalderen også stige.

Hvis du er født før 1967, ligger din pensionsalder fast, men hvis du er født efter 1. januar 1967, er alderen for din folkepension endnu ikke fastlagt.

Folkepensionsalderen reguleres hvert 5. år, og næste gang er i år: 1. juli stiger pensionsalderen til 66 år.

Det forventes, at pensionsalderen i Danmark er 72 år i 2050.

Du kan se skema med pensionsalderen i seniorhåndbogen

Debat: Er det rimeligt, at pensionsalderen stiger, fordi danskerne lever længere? Hvad mener du? Deltag i debatten på Faglige Seniorers Facebook-side.

Så gamle kan vi forvente at blive

Mænd: middellevetid fordelt på landsdele

Østsjælland 80,1
Nordsjælland 79,9
Vestjylland 79,9
Østjylland 79,8
Københavns omegn 79,6
Sydjylland 79,5
Nordjylland 79,4
Fyn 79,0
Bornholm 78,2
Byen København 78,1
Vest- og Sydsjælland 77,9
Mænd, hele landet 79,3 år

Kvinder: middellevetid fordelt på landsdele

Nordsjælland 84,1
Sydjylland 83,6
Vestjylland 83,6
Østjylland 83,5
Fyn 83,3
Københavns omegn 82,9
Østsjælland 82,9
Nordjylland 82,8
Byen København 82,7
Vest- og Sydsjælland 82,4
Bornholm 82,2
Kvinder, hele landet 83,2 år

Middellevetiden opgøres som det gennemsnitlige antal år en nyfødt kan forvente at leve, forudsat at de nuværende dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden. Kilde: Danmarks Statistik

Læs også

De seneste tal fra Danmarks Statistik

Middellevetiden i kommunerne

Danskerne dropper smøgerne og lever længere

Først publiceret: 27. februar 2020
Artiklen er sidst opdateret 7. maj 2021 kl. 9:39

Se, hvad vi ellers skriver om: