Se hvordan du kan klage

Du har altid ret til at klage over en afgørelse, hvis du mener den er forkert, urimelig eller hvis du ikke forstår afgørelsen.

Klager over Udbetaling Danmark

Hvis du vil klage over over afgørelser truffet af Udbetaling Danmark, skal du klage til Ankestyrelsen. For eksempel om beregning af folkepension, personlig tillægsprocent, ældrecheck, brøk – pension, varmetillæg og boligydelse.

Det er gratis at klage.

Se her, hvordan du klager til Ankestyrelsen

Klager over kommunen

De fleste afgørelser i kommunen kan ankes til Ankestyrelsen. Det gælder for eksempel om fleksjob, førtidspension, personlige tillæg, helbredstillæg, behandling, høreapparater, genoptræning og plejeorlov.

Vil du klage over hjemmehjælp, personlig pleje, niveauet af den hjælp du modtager, kommunens sagsbehandling eller ventetider, skal du klage til den politisk ansvarlige i kommunen eller borgmesteren.

Klager over sundhedsområdet

Vil du klage som patient, kan du klage til Styrelsen for Patientklager. Det gælder for afslag på støtte til transport til behandling, eller hvis du er utilfreds med din transport. Der kan du også klage over sygehusbehandling, ventelister, frit sygehusvalg og behandling hos din tandlæge.

Se her, hvordan du klager til Styrelsen for Patientklager 

Hvad er mine rettigheder?

Inden din sag afgøres, skal du informeres om, hvilke oplysninger og sagsakter der indgår i sagen. Du har også altid ret til at få en kopi af dine sagsakter, både før og efter at der er truffet en afgørelse.

Kommunes borgerservice kan hjælpe dig med at klage.

Når du får en afgørelse, skal den altid indeholde:

  • En tydelig begrundelse for afgørelsen, med henvisning til lovbestemmelser.
  • Ved skønsmæssige afgørelser, skal grundlaget for skønnet beskrives.
  • En klagevejledning, hvor du kan klage og fristen for at klage.

Hvilken vej kører min klage?

  1. Din klage skal i første omgang sendes til den instans som har truffet afgørelsen. Din kommune eller Udbetaling Danmark
  2. De skal så vurdere, om de vil ændre afgørelsen ud fra dine argumenter og oplysninger.
  3. Hvis de fastholder afgørelsen, sendes din klage videre til Ankestyrelsen med en kommentar til dine bemærkninger.
  4. Ankestyrelsen vil derefter enten ændre eller godkende afgørelsen.

Ankestyrelsen kan også sende sagen retur til ny behandling.

Først publiceret: 17. januar 2020
Artiklen er sidst opdateret 7. maj 2021 kl. 9:41

Se, hvad vi ellers skriver om:

og