Færre sygehusophold og behandling tættere på borgerne

Regionerne får 1,5 milliarder kroner til at klare stigende behov for sundhedsbehandling. Det kommer også ældre til gavn. Fleer skal behandles af egen læge eller på lokalt sundhedscenter,

Der er flere penge på vej til regionerne. Næste år tilføres 1,5 milliarder kroner, har regionerne og regeringen aftalt.

Flere ældre og flere med ældremedicinske behandlingsbehov presser i de kommende år det danske sundhedsvæsen.

Den målrettede indsats kan få stor betydning for mange ældre, som har behov for behandling.

Ole Ibsen, landsformand for Faglige Seniorer

Med den nye økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner startes nu en målrettet indsats for at få behandlingen væk fra sygehusophold.

I stedet skal behandlingen nu ske mere decentralt hos de praktiserende læger og hos den kommunale sygepleje.

”Den målrettede indsats kan få stor betydning for mange ældre, som har behov for behandling. Det gælder ikke mindst for de mange patienter, som har kroniske lidelser i form af blandt andet diabetes og KOL,” siger Ole Ibsen,  landsformand for fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer.

Han roser regeringen og regionerne for at have fokus på de store udfordringer, der er i blandt andet sundhedsvæsenet med et stigende antal ældre.

Frem mod 2025 forventes der at blive 75.000 flere over 80 år. Det betyder også flere ældre med en kronisk sygdom som KOL eller diabetes type-2.

Behandling skal ske lokalt

På længere sigt skal omstillingen med behandling tættere på den enkelte gennemføres i den kommende store sundhedsreform, som S-regeringen nu inviterer folketingets partier til at medvirke i.

Flere opgaver skal lægges over til nærhospitaler og sundhedscentre.

Resultatet af folketingsvalget betød, at regionerne bevares som den styrende enhed i sundhedsvæsnet, og det giver et helt andet udgangspunkt end det, som den tidligere borgerlige regering lagde op til.

Den nye regering ønsker allerede nu at starte et målrettet arbejde for at nedbringe antallet af behandlinger på sygehuse. Derfor har regeringen og danske regioner i den nye økonomiaftale for 2020 besluttet at starte en målrettet indsats.

Solid bund under velfærden

Regionerne får næste år 1,5 milliarder kroner mere til at klare det stigende behandlingsbehov.

Men fremover skal regionerne samtidig sikre færre sygehusophold pr. borger, færre sygehusaktiviteter pr. kroniker, færre genindlæggelser indenfor 30 dage og sikre flere ”virtuelle sygehusbehandlinger”.

Derfor er den her aftale så vigtig. For nu følger pengene med.

Magnus Heunicke, sundheds- og ældreminister

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke mener, at der med aftalen er lagt en ”solid bund og sundhedsvelfærden”.

”Vi er i en tid, hvor medarbejderne i sundhedsvæsnet er pressede, medicinpriserne stiger, og der kommer flere patienter, fordi vi bliver ældre. Men pengene er ikke fulgt med, og det er det, der har gjort medarbejderne så presset. Derfor er den her aftale så vigtig. For nu følger pengene med. Vi lægger en solid bund under velfærden. Der kan ansættes flere sygeplejersker allerede fra næste år. Samtidig har vi aftalt at uddanne 100 ekstra læger i almen medicin for at bedre lægedækningen. For der skal være adgang til praktiserende læger uanset, hvor i Danmark man bor, siger Magnus Heunicke.

Deltag i debatten

Hvad mener du om aftalen mellem regionerne og regeringen, der betyder, at sygehus- og sundhedsområdet tilføres ekstra 1,5 milliarder kroner? Din mening er velkommen. Deltag i debattem på Faglige Seniorers Facebook-side – KLIK HER.

https://www.facebook.com/fagligsenior/posts/2390215781026686?__xts__[0]=68.ARA_01R_ym-HVjiG5hSJPU1Gpfi6hcTHFjZao6D9NHQZ620O4yXwkxu67XFJsJzVaAnGef0a1bsWoKGkS8zBTboZN145N_b-_wjirF1qW_hb-Z_f2bYlGxUecTBwvwQJa1lroGFVylFbGixd5DrMcuf528ON7TJyXPWAD085MycoS3DioLPw9WlUsehwoiEsdMT_CPu3WlbTk_hvW3wGrjFIPZHZvpAS5I83n0_373rJetXM_oAQ-zBfVAeqMnj-RxISLsxnzWPLRJcSbDpHdaQnMyFxy4CJ0heXV-K8Lc-jKBQawtUL9Kw1YCV6HSvRPNHS&__tn__=-R-R

Først publiceret: 5. september 2019
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2021 kl. 18:16