Så meget er der sparet

Selv om der er blevet flere ældre, har kommunerne de seneste 10 år sparet hver fjerde hjemmehjælps-time væk. Katastrofalt, mener Faglige Seniorer.

Hjemmehjælperen ringer på døren langt færre gange hos ældre danskere i dag end for bare 10 år siden.

Siden 2008 er antallet af timer, hjemmehjælperen er hos ældre over 80 år faldet med hele 25 procent.

Det på trods af, at der i perioden er blevet 10 procent flere plejekrævende ældre over 80 år.

Det viser en helt ny undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd netop har offentliggjort.

Det er en katastrofal udvikling, som undergraver de ældres tillid til velfærdssamfundet.

Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer

”Det er en katastrofal udvikling, som undergraver de ældres tillid til velfærdssamfundet. Har man slidt og slæbt et langt liv, må man kunne forvente, at samfundet tager sig af en, når der er allermest brug for det. Men det kan de ældre ikke længere regne med,” siger Palle Smed, der er direktør i fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer.

Læs også: Kommune til 89-årige Minna: Du kan få gjort rent hver 5. uge

Hjælp til de allerældste skåret væk

Ældre over 80 år er gået fra at halvanden times hjemmehjælp om ugen i 2008 til blot en times visiteret hjemmehjælp her ti år senere, fremgår det af undersøgelsen, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik.

”Det kan hverken kommunerne eller politikerne på Christiansborg snakke sig ud af, og mange steder i landet, gør både de ældre og deres pårørende oprør. I sidste uge inviterede Faglige Seniorer til borgermøde i Assens Kommune, hvor ældreplejen har været under hård kritik. Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at Assens ikke er et enkeltstående tilfælde, men at rigtigt mange kommuner har skåret ned på hjælpen til de allerældste,” siger Palle Smed.

Læs også: Faglige Seniorer: Endeløs række af ældrebesparelser må stoppe

Ældre overladt til sig selv

Tallene i undersøgelsen tager højde for, at danskerne bliver sundere, og at flere har en ægtefælle.

Til gengæld viser tallene også, at der ikke ses i tilsvarende stigning i hjælpen fra henholdsvis ægtefælle, familie, venner og bekendte eller privat hjemmehjælp.

Så reelt set overlader kommunerne bare de ældre til sig selv, mener Palle Smed.

”Vi ved godt, at der bliver flere ældre, men ser også at det helt tydeligt er blevet sværere for de ældre at få hjemmehjælp. Nogle kommuner håndterer udfordringen, andre lukker øjnene. Og selvfølgelig handler det først og fremmest om penge,” siger direktøren fra Faglige Seniorer.

Nogle kommuner skåret endnu mere

Tallene fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd afslører, at der er store geografiske forskelle på antallet af hjemmehjælpstimer i kommunerne.

Næsten halvdelen af kommunerne har oplevet et fald i på mere end 25 procent i antallet af visiterede timer til personer på 80 år og derover. I ti kommuner har faldet været på over 45 procent.

”Vi har i Faglige Seniorer derfor også rost det socialdemokratiske forslag om en Velfærdslov, der i det mindste garanterer, at pengene til kommunerne følger udviklingen i antallet af ældre,” siger Palle Smed.

Læs også: Folketingspolitikere bakker op bag upopulære ældre-besparelser

Flere bliver over 80 år

Fra 2019 til 2025 vil der komme 30 procent flere ældre på 80 år og derover.

Skal udviklingen i antallet af hjemmehjælpstimer for de ældre på 80 år og derover bremses eller ligefrem vendes, kræver det en massiv prioritering af den offentlige service på ældreområdet, fremgår det af undersøgelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Læs undersøgelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd her.

Hvad mener du?

Hvad synes du om, at der bliver brugt færre hjemmehjælps-timer i dag end for 10 år siden? Deltag i debatten på Faglige Seniorers Facebook-side – KLIK

https://www.facebook.com/fagligsenior/posts/2228237657224500?__xts__[0]=68.ARCUlkPq3j76zXWZyl9gV0_stbmCm_hQXzeWnBvOA9CmhXBtQ-EJItg_nV4Jrx-Jk3U_i91CizC6S7QTjjp8HQ2x9pC9ON2aR_XAeBYAsguQyDSZ1fgEQKfxYz33RoWUtHlBdVANfyhoWZlVgJcLy6f0LEkk8MqYWzX-hFDRbcOCkXcc_nxxNWE7XHdmYnXITh6Sj7_eWGK8cUmDo-UmEcTfZIqBl0ekg8FmLVy1cKmI9uuXtxVL06jpRe24Ffbj5k3j1iO0WyIe7IbsotVXSk2i4kp-1kGot1I1uPEu4_IUP7BO2c1v2-48IWT2J4WBNailS2KhKLSa6pM27_Bv6zvfkw&__tn__=-R

 

Først publiceret: 4. juni 2019
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2021 kl. 18:17