Husk 1 vigtig ting

Skriv dit ønske ned, så det kan dokumenteres. Se her hvordan, og hvor asken må spredes.

Jeg elsker havet. At bade året rundt, at gå ture ved stranden og at sejle. Derfor vil jeg også gerne have spredt min aske på åbent hav, når jeg dør.

Måske har du det som jeg? Så er der én vigtig ting, vi skal huske: Vi skal skrive vores ønske ned.

Sådan er reglerne, hvis du ønsker din aske spredt over åbent hav

Frem til 2009 krævede det en særlig tilladelse fra Kirkeministeriet at få sin aske spredt over havet, men sådan er det ikke længere.

Din aske kan blive spredt over åbent hav, hvis du skriftligt har tilkendegivet dit ønske. Det kan du gøre på to måder:

1. Du kan brug en særlig blanket

Du kan bruge en særlig blanket, som du også finder på borger.dk. KLIK her og se blanketten

Læg blanketten sammen med dine øvrige papirer, som dine efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet. Når dine pårørende anmelder dødsfaldet, skal blanketten vedlægges anmodningen om askespredning på havet.

2. Du kan skrive dit ønske på almindeligt papir

Du må også gerne skrive dit ønske på almindeligt papir eller i et brev. Husk, at det skal indeholde dit navn, adresse, cpr-nummer, din underskrift og dato for underskriften.

Sørg for at lægge papiret sammen med dine øvrige papirer til brug for de efterladte i forbindelse med dit dødsfald. Når dine pårørende anmelder dødsfaldet, skal papiret vedlægges anmodningen om askespredning på havet.

Kan asken ikke spredes, hvis ønsket ikke er skrevet ned?

Hvis du ikke selv har skrevet dit ønske ned, kan begravelsesmyndigheden dispensere fra kravet om skriftlighed. Men det kræver, at dine efterladte kan godtgøre, at askespredning utvivlsomt var dit ønske. Har du skrevet det ned, er der ingen tvivl.

Hvor kan asken spredes?

Din aske kan spredes over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det skal ske mindst 200 meter fra land fra siden af en båd eller skib.

Det må ikke foregå fra stranden eller fra en badebro.

Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er heller ikke tilladt at sprede aske over land.

Asken skal spredes over havets overflade. Man må ikke sænke en urne med aske i havet, heller ikke selvom den er lavet af et vandopløseligt materiale.

Hvem står for askespredningen?

Det er dine efterladte, som skal sørge for at din aske bliver spredt. Bedemanden kan også stå for askespredning.

Spredning af asken skal foregå på en sømmelig måde, der ikke vækker opsigt.

Læs mere om reglerne på borger.dk

Først publiceret: 25. februar 2019
Artiklen er sidst opdateret 7. maj 2021 kl. 14:12

Se, hvad vi ellers skriver om: