Vi ser måger overalt – men de senere år er der kommet færre

Historierne om sammenstød mellem måger og mennesker er mange. Biolog peger på vores adfærd som en hovedårsag.

Trods sit nærmest majestætiske ydre er mågen langtfra en populær fugl blandt storbyboere.

De skriger, går i affaldscontainere og bliver til tider aggressive – kort sagt kan det føles, som om de er overalt.

Men ser man på flere almindelige mågearters udvikling de senere år er der ikke kommet flere af dem i Danmark. Nogle er endda gået kraftigt tilbage.

Forklaringen på mågernes øgede synlighed skal i stedet findes i menneskets forhold til den hvidgrå fugl med det blakkede ry, mener en biolog.

– Det er måske mere mennesker, der har ændret sig, end mågerne, siger Knud Flensted, biolog for Dansk Ornitologisk Forening.

– Mange folk er flyttet til havneområder tæt på vandet. Mange sidder også mere ude og spiser.

– Dermed er vi kommet lidt tættere på naturen og opdager pludselig andre arter, som lever der. Og nogle gange også skriger lidt.

Historierne om storbymenneskers sammenstød med måger er mange. Blandt andet har lokalmediet KøbenhavnLiv skrevet, at beboerforeninger på Østerbro beskytter sig med skrigende robotter.

På Café Faust i Aarhus mister man årligt for 50.000 kroner mad og har ansat en person til at skræmme mågerne. Det skrev Århus Stiftstidende for nylig.

– Det er ikke alene mennesker, der har ændret sig. Mågerne kan også have ændret sig, forklarer Knud Flensted.

– Hvis de bliver fodret, kan de blive nærgående og opsøge fuglefoderpladser, skraldespande og restauranter, hvis der for eksempel er adgang til spiseligt affald.

Ser man på alle måger samlet, er der tale om en “markant tilbagegang” over en årrække, vurderer Flensted.

En art som hættemågen er over de seneste årtier gået kraftigt tilbage.

Også stormmågen, som der i 1940’erne var over 100.000 par af, er der færre af end før.

Den nåede et lavpunkt med knap 30.000 par i 1980’erne og har siden stabiliseret sig på et lidt højere niveau – dog uden at nå tidligere tiders højde.

– I løbet af de sidste 20-30 år er den i nogle byer begyndt at yngle hyppigt på hustage, og det betyder, at folk i højere grad bemærker den, siger Knud Flensted.

Sølvmågen er den mest almindelige af de store måger.

Det er den, som mange kender for dens skrig. Netop den mågeart er der – som mange nok har en fornemmelse af – en hel del af i Danmark.

Men den store udvikling i bestanden fandt sted i 1960’erne og de tidlige 1970’ere. En periode, hvor antallet blev tredoblet på grund af let adgang til føde fra fiskeriet og på de mange åbne lossepladser.

Siden 1970’erne har bestanden generet set været nogenlunde stabil.

Lukkede minkfarme, hvor sølvmågerne kunne stjæle foder, fører dog for tiden også til færre sølvmåger.

/ritzau/

Først publiceret: 13. september 2022
Artiklen er sidst opdateret 13. september 2022 kl. 7:16